Chợ Đồn thực hiện tốt chính sách dân tộc

Những năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Chợ Đồn luôn quan tâm, chú trọng thực hiện các chính sách của Nhà nước cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn. Qua đó, góp phần giảm nghèo bền vững, từng bước nâng cao đời sống của người dân.

Những năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Chợ Đồn luôn quan tâm, chú trọng thực hiện các chính sách của Nhà nước cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn. Qua đó, góp phần giảm nghèo bền vững, từng bước nâng cao đời sống của người dân.

Năm học 2019-2020, hàng trăm học sinh là con em đồng bào các dân tộc thiểu số ở xã, thôn đặc biệt khó khăn của huyện được hỗ trợ tiền ăn, nhà ở theo quy định. Qua đó, giúp các em khắc phục khó khăn trong việc học tập.
Năm học 2019-2020, hàng trăm học sinh là con em đồng bào các dân tộc thiểu số ở xã, thôn đặc biệt khó khăn của huyện được hỗ trợ tiền ăn, nhà ở theo quy định. Qua đó, giúp các em khắc phục khó khăn trong việc học tập.

Huyện Chợ Đồn hiện có 14 dân tộc cùng sinh sống, trong đó, số hộ dân là người dân tộc thiểu số chiếm gần 93% tổng dân số. Những năm qua, đồng bào các dân tộc trong huyện luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái giúp nhau trong đời sống, sản xuất. Tuy nhiên, do xuất phát điểm nền kinh tế, văn hóa còn thấp nên mặc dù đồng bào đã nỗ lực phấn đấu, cộng với sự quan tâm đầu tư của Nhà nước, song Chợ Đồn vẫn là một trong những huyện khó khăn. Hiện nay, huyện còn 04 xã đặc biệt khó khăn, 28 thôn đặc biệt khó khăn và có khoảng 2.047 hộ nghèo là dân tộc thiểu số, chiếm hơn 95% tổng hộ nghèo của cả huyện.

Xác định việc thực hiện kịp thời, đầy đủ các chính sách của Đảng, Nhà nước cho đồng bào các dân tộc trên địa bàn là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng, cùng với phát triển kinh tế - xã hội, các cấp ủy Đảng, chính quyền của huyện đã tích cực chỉ đạo phòng, ban chuyên môn chủ động phối hợp với các địa phương, cơ sở thực hiện rà soát, thống kê đảm bảo triển khai đúng, đủ chính sách cho các đối tượng được hưởng theo quy định. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển nhanh, toàn diện kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Riêng năm 2019, tiểu dự án hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng thuộc Chương trình 135 đã thực hiện 25 công trình giao thông, thủy lợi, nhà văn hóa; tiểu dự án "Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hoá sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo" hỗ trợ hơn 3,3 tỷ đồng cho đồng bào để thực hiện các mô hình kinh tế. Ngoài ra, huyện còn thực hiện tốt các chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số theo Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ; chính sách cho vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn giai đoạn 2012-2015 theo Quyết định số 54/2012/QĐ-TTg ngày 04/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ, với tổng doanh số cho vay gần 2,6 tỷ đồng/321 hộ.

Bên cạnh đó, triển khai đầy đủ chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2020 theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016, tạo điều kiện cho 24 lượt hộ vay với tổng vốn 950 triệu đồng. Qua đánh giá, nhìn chung các hộ vay vốn đều sử dụng đúng mục đích và phát huy hiệu quả. Thực hiện chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn theo Nghị định 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ cho 832 em học sinh trong năm học 2019-2020, với tổng số tiền hơn 4,4 tỷ đồng, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho con em đồng bào khắc phục khó khăn trong học tập, duy trì sĩ số, nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn...

Theo lãnh đạo huyện Chợ Đồn, để triển khai có hiệu quả các chính sách của Đảng và Nhà nước đối với đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn trong những năm tiếp theo, huyện tiếp tục huy động mọi nguồn lực, khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương để đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo bền vững theo kế hoạch đề ra; từng bước nâng cao mức sống cho đồng bào, giảm dần khoảng cách chênh lệch mức sống giữa các dân tộc, các vùng; tiếp tục dành nguồn lực đầu tư, xây dựng cơ sở vật chất, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội cho các vùng đặc biệt khó khăn của huyện.

Cùng với đó, tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc tại địa phương, kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc để tập trung tháo gỡ, đảm bảo tổ chức thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc kịp thời, đúng quy định, đạt hiệu quả cao. Đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai thực hiện Đề án tổng thể phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030./.

Quý Đôn

Xem thêm