Chợ Mới: Hơn 97% hộ dân được sử dụng nước hợp vệ sinh

Những năm qua, huyện Chợ Mới luôn quan tâm đầu tư nâng cấp và xây dựng các công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn, đưa nước sinh hoạt hợp vệ sinh đến với các thôn bản vùng cao, vùng khó khăn.

Xã Thanh Thịnh vừa được đầu tư xây dựng công trình nước sinh hoạt hợp vệ sinh.
Xã Thanh Thịnh vừa được đầu tư xây dựng công trình nước sinh hoạt hợp vệ sinh.

Đến nay, tỷ lệ hộ dân trên địa bàn được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt trên 97%; tỷ lệ hộ có công trình hợp vệ sinh đạt 80,1%. Trong thời gian tới, huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số về tầm quan trọng của nước sạch đối với sức khỏe, vệ sinh môi trường; chú trọng đầu tư các công trình nước sạch trên địa bàn nhằm từng bước nâng cao chất lượng sống của người dân./.

Lý Dũng

Xem thêm