Chợ Mới tổng kết 20 năm triển khai chính sách tín dụng ưu đãi

Ngày 19/7, huyện Chợ Mới tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm triển khai chính sách tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ. 

Các&nbsp;đại biểu dự Hội nghị tổng kết.<br>
Các đại biểu dự Hội nghị tổng kết 20 năm triển khai chính sách tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách.

20 năm qua (2002-2022), Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Chợ Mới đã triển khai hiệu quả nhiệm vụ tín dụng chính sách, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Khi mới thành lập, Phòng mới chỉ triển khai 02 chương trình tín dụng, đến nay đã thực hiện được 17 chương trình. Tổng dư nợ đến thời điểm 30/6/2022 là hơn 361 tỷ đồng, tăng 350,2 tỷ đồng so với lúc nhận bàn giao. Trong đó, chương trình cho vay hộ nghèo dư nợ 81,2 tỷ đồng, tăng 73,9 tỷ đồng so với năm 2003, với 16.309 lượt hộ nghèo được vay vốn, góp phần giúp 5.660 hộ thoát nghèo. Các chương trình tín dụng chính sách khác còn giúp cho 13.736 lượt hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, hộ sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn, hộ đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn được vay vốn ưu đãi đầu tư vào các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh... góp phần tạo việc làm, cải thiện thu nhập, nâng cao đời sống và vươn lên làm giàu.

Vốn chính sách còn giúp 872 lượt hộ được vay vốn để sử dụng vào chi phí học tập; 156 HSSV được vay vốn mua máy tính, thiết bị học tập trực tuyến; tạo việc làm ổn định cho 2.139 lao động địa phương; giúp 8.156 hộ xây dựng, cải tạo 8.064 công trình nước sạch, 8.064 công trình vệ sinh; 339 hộ nghèo sửa chữa, làm được nhà mới; 124 lao động được vay vốn đi xuất khẩu lao động; 03 doanh nghiệp được vay để trả lương ngừng việc cho 26 lao động phải ngừng việc do Covid-19; 02 cơ sở giáo dục mầm non có kinh phí để tu sửa, đầu tư các thiết bị phòng chống dịch, thiết bị dạy học...

Sau 20 năm triển khai Nghị định 78/2002/NĐ-CP của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác, nguồn vốn tín dụng chính sách đã trở thành công cụ, giải pháp quan trọng góp phần giúp huyện Chợ Mới thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ giảm nghèo bền vững, tạo việc làm, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn huyện.

Chợ Mới tổng kết 20 năm triển khai chính sách tín dụng ưu đãi ảnh 2
Các tập thể, cá nhân được huyện khen thưởng dịp này.

Tại hội nghị, Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam tặng Giấy khen cho 03 tập thể và 06 cá nhân; UBND huyện Chợ Mới tặng Giấy khen cho 03 tập thể và 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc triển khai chính sách tín dụng ưu đãi trên địa bàn./.

Lý Dũng

Xem thêm