Chợ Mới vững bước vào năm mới

Trong không khí vui tươi chào đón năm mới Tân Sửu, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc huyện Chợ Mới phấn khởi trước những thành tựu đã đạt được trong năm 2020 và vững tin bước vào năm mới 2021 với quyết tâm mới.

Trong không khí vui tươi chào đón năm mới Tân Sửu, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc huyện Chợ Mới phấn khởi trước những thành tựu đã đạt được trong năm 2020 và vững tin bước vào năm mới 2021 với quyết tâm mới.

Năm 2020, huyện tiếp tục triển khai thực hiện mô hình trồng cây khoai tây theo chuỗi liên kết giá trị.
Năm 2020, huyện tiếp tục triển khai thực hiện mô hình trồng cây khoai tây liên kết theo chuỗi giá trị.

Nhìn lại năm 2020, lĩnh vực kinh tế - xã hội của huyện phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với sự lãnh đạo toàn diện của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự quan tâm của các sở, ngành, nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong huyện, kinh tế - xã hội của huyện Chợ Mới tiếp tục đạt được những kết quả quan trọng, tạo thế và lực cho phát triển năm 2021 cũng như giai đoạn 2020 - 2025.

Năm 2020, kinh tế của huyện tiếp tục tăng trưởng, kết cấu hạ tầng được đầu tư xây dựng; sản xuất nông, lâm nghiệp và xây dựng nông thôn mới đạt được những kết quả tốt; thương mại, dịch vụ phát triển ổn định; kinh tế tập thể được chú trọng phát triển; đời sống văn hóa, tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao. Trong đó, sản lượng lương thực có hạt đạt hơn 21.000 tấn, hàng chục héc-ta cây trồng chủ lực như chè, cam, quýt, mơ được đầu tư thâm canh, cải tạo nâng cao năng suất, chất lượng. Toàn huyện trồng được hơn 40ha cây khoai tây theo chuỗi liên kết giá trị; trồng mới hơn 1.200ha rừng, đạt 109% kế hoạch.

Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 100 tỷ đồng, đạt 159% so với kế hoạch. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 14,7 tỷ đồng, đạt 100% dự toán giao. Toàn huyện thành lập mới 5 HTX, vượt chỉ tiêu kế hoạch, có thêm 5 sản phẩm của các HTX được công nhận và xếp hạng 3 sao OCOP cấp tỉnh; kinh tế tập thể phát huy vai trò và hiệu quả. Cơ sở hạ tầng được quan tâm đầu tư xây dựng, diện mạo nông thôn trên địa bàn huyện ngày càng khang trang. Văn hóa - xã hội tiếp tục có nhiều chuyển biến; cơ sở vật chất trường, lớp học được quan tâm đầu tư. Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe Nhân dân được thực hiện có hiệu quả, chính sách an sinh xã hội được thực hiện tốt, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện còn 14,73%, giảm 1,8% so với năm 2019. Công tác cải cách hành chính gắn với kỷ cương, kỷ luật công vụ có sự chuyển biến tích cực; trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp được nâng cao.

Năm 2021 là năm bản lề thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu đảng bộ các cấp và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2020 - 2025. Bên cạnh những yếu tố thuận lợi vẫn còn không ít khó khăn, thách thức tác động đến kinh tế - xã hội của Chợ Mới. Song với tinh thần, trách nhiệm và quyết tâm cao, cấp ủy, chính quyền huyện quyết tâm thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp, bám sát Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII và Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025; phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021. Trong đó, tập trung tăng cường sự chỉ đạo, điều hành của UBND huyện trên tất cả các lĩnh vực; phát huy vai trò của người đứng đầu cấp ủy các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo thực thi nhiệm vụ.

Tiếp tục vận dụng linh hoạt các cơ chế, chính sách ưu tiên đầu tư phát triển nông nghiệp dựa trên phát triển chuỗi giá trị các ngành hàng, sản phẩm có lợi thế, sản phẩm chủ lực, sản phẩm OCOP của địa phương. Thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ, khuyến khích, thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Triển khai hiệu quả Đề án "Phát triển sản xuất theo chuỗi một số lâm nông sản chủ lực huyện Chợ Mới giai đoạn 2019 - 2025", trong đó tập trung đẩy mạnh phát triển những sản phẩm nông, lâm nghiệp chủ lực theo chuỗi như: Cây chè Shan tuyết, chè trung du, cam, quýt... Huy động và lồng ghép các nguồn vốn để đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội khu vực nông thôn, ưu tiên nguồn lực đầu tư cho xã dự kiến đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2021...

Trong tâm thế phấn khởi đón chào mùa xuân mới, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc huyện Chợ Mới tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất ý chí, hành động, chung sức, đồng lòng vượt qua khó khăn, thách thức, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, sớm đưa huyện Chợ Mới trở thành huyện phát triển nhanh và bền vững./.

Hà Thanh

Xem thêm