Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Long Hải kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 tại huyện Pác Nặm

Chiều 04/02, đồng chí Nguyễn Long Hải- Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại huyện Pác Nặm.

Chiều 04/02, đồng chí Nguyễn Long Hải- Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại huyện Pác Nặm.

Hiện nay, huyện Pác Nặm đã kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19, đồng thời tăng cường rà soát thông tin từ hộ gia đình trên địa bàn có người thân đang công tác, học tập ở các tỉnh trở về địa phương thực hiện khai báo y tế. Tăng cường giám sát các trường hợp tiếp xúc với F1, F2 và 100% trường hợp đến từ vùng có dịch theo thông báo, hướng dẫn thực hiện các biện pháp cách ly y tế theo quy định.

ểyqe4ye
Đồng chí Nguyễn Long Hải- Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại huyện Pác Nặm.

Huyện đã thành lập điểm khai báo y tế tại Trạm Y tế xã Bộc Bố với 05 phòng, 20 giường bệnh; thành lập khu cách ly tập trung tại Trung tâm Y tế huyện với 10 giường bệnh; thành lập Chốt Kiểm dịch y tế liên ngành tại thôn Khuổi Mạn, xã Bằng Thành với 18 người làm 3 ca trực 24/24h; chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị, vật tư, thuốc, hóa chất đáp ứng cho công tác phòng, chống dịch Covid-19. Theo báo cáo, huyện Pác Nặm có 48 trường hợp cách ly y tế tại Trạm Y tế xã Cao Tân.

Tại buổi kiểm tra, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Long Hải chỉ đạo huyện Pác Nặm cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống dịch, tập trung vào các trường hợp công nhân  làm việc ở các tỉnh trở về địa phương ăn Tết, nhất là từ vùng dịch. Huyện cần quan tâm, chăm lo cho đội ngũ cán bộ làm công tác trực phòng, chống dịch Covid-19, đảm bảo trang thiết bị phòng dịch một cách tốt nhất./.

Nguyễn Nghĩa

Xem thêm