Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh huyện Ngân Sơn lần thứ VII

Trong 02 ngày (12 - 13/7), Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Ngân Sơn tổ chức Đại hội đại biểu Hội CCB huyện lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 – 2027, với 128 đại biểu đại diện cho hơn 1.600 hội viên CCB trên địa bàn huyện. 

Đại hội Hội CCB huyện Ngân Sơn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 được tổ chức trang trọng trong hai ngày 12, 13/7
Quang cảnh Đại hội.

Trong nhiệm kỳ qua, Hội CCB huyện Ngân Sơn đã đoàn kết, đổi mới, năng động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu đề ra. Hội đã chủ động phối hợp với các ngành, tạo điều kiện cho hội viên tham gia các dự án, chương trình phát triển kinh tế, tập huấn sử dụng vốn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, các chương trình khuyến nông, khuyến lâm để hội viên kịp thời áp dụng vào phát triển kinh tế gia đình. Hiện nay, Hội đang quản lý, sử dụng trên 46 tỷ đồng vốn vay của Ngân hàng CSXH cho 751 hội viên vay sản xuất, kinh doanh. Đến nay, toàn huyện có 04 doanh nhiệp tư nhân, 9 tổ hợp tác, 4 trang trại, 207 gia trại do hội viên CCB làm chủ.

Hội CCB các cấp đã vận động nhiều hội viên tham gia hiến đất, hiến công, hiến của xây dựng các công trình công cộng như đường giao thông, kênh mương nội đồng, nhà văn hóa phục vụ nhu cầu sản xuất, đi lại và sinh hoạt văn hóa, văn nghệ của Nhân dân. Từ năm 20017 đến nay, hội viên CCB trên địa bàn huyện đã hiến gần 12.000m2 đất, đóng góp trên 600 triệu đồng và gần 9.000 ngày công lao động, góp phần hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM ở địa phương…

Đại hội cũng bầu 23 đại biểu dự Đại hội Hội CCB tỉnh sẽ được tổ chức trong thời gian tới
Đại hội bầu 23 đại biểu dự Đại hội Hội CCB tỉnh.

Nhiệm kỳ 2022-2027, Hội Cựu chiến binh huyện Ngân Sơn tiếp tục đặt ra mục tiêu như: 100% hội viên kiên định, vững vàng về chính trị, tư tưởng; hằng năm kết nạp 30 hội viên mới trở lên; 100% cán bộ cơ sở, chi hội được tập huấn, bồi dưỡng về nghiệp vụ công tác Hội; 100% cán bộ và trên 90% hội viên được nghiên cứu, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách của Nhà nước có liên quan đến hội viên và CCB…

Với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội đại biểu Hội CCB huyện Ngân Sơn, nhiệm kỳ 2022 - 2027 đã bầu Ban Chấp hành khóa mới gồm 14 đồng chí; bầu 23 đại biểu dự Đại hội Hội CCB tỉnh tổ chức trong thời gian tới. Đồng chí Đồng Văn Tân tiếp tục được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội CCB huyện Ngân Sơn khóa VII./.

Đình Văn

Xem thêm