Đoàn ĐBQH tỉnh giám sát thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại Sở Y tế

Sáng 06/4, Đoàn giám sát do Phó Trưởng đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Hồ Thị Kim Ngân làm trưởng đoàn tiếp tục thực hiện giám sát việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 - 2021 tại Sở Y tế.

Quang cảnh buổi giám sát
Quang cảnh buổi giám sát

Theo báo cáo của Sở Y tế tỉnh, trong giai đoạn từ 2016 - 2021, Sở thực hiện nghiêm các quy định của Luật ngân sách nhà nước trong tất cả các khâu lập kế hoạch, phê duyệt, phân bổ kinh phí cho y tế cơ sở, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước. Các đơn vị trực thuộc đã xây dựng kế hoạch và thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ bảo đảm tiết kiệm và hiệu quả, thực hiện tốt quy chế chi tiêu nội bộ, tiết kiệm chống lãng phí.

Tại buổi làm việc, các thành viên trong đoàn công tác đã nêu một số câu hỏi nhằm làm rõ một số hạn chế trong báo cáo đã nêu, như: Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí chưa bám sát vào đặc điểm, đặc thù của từng khoa, phòng. Công tác thanh tra, kiểm tra công tác thực hành tiết kiệm đôi lúc vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Trưởng đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Hồ Thị Kim Ngân ghi nhận kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại Sở Y tế thời gian qua, đồng thời đề nghị thời gian tới Sở Y tế có các giải pháp thực hiện những tồn tại hạn chế của đơn vị, như: Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại các cơ quan, đơn vị. Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính gắn với nâng cao hiệu quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, rà soát các quy trình, thủ tục liên quan đến thủ tục hành chính để thực hiện điều chỉnh, đơn giản hóa. Tăng cường thanh tra, kiểm tra trong các lĩnh vực đã được quy định và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan; trong đó, tập trung vào các lĩnh vực chi tiêu ngân sách…/.

Việt Bắc

Xem thêm