Đoàn Thanh niên Công ty Điện lực Bắc Kạn ký kết quy chế phối hợp

Đoàn Thanh niên Công ty Điện lực Bắc Kạn và các Huyện, Thành đoàn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn vừa tổ chức Chương trình ký kết Quy chế phối hợp tuyên truyền các nội dung thuộc lĩnh vực điện lực và thực hiện công trình thanh niên giai đoạn 2020-2025.

Đoàn Thanh niên Công ty Điện lực Bắc Kạn và các Huyện, Thành đoàn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn vừa tổ chức Chương trình ký kết Quy chế phối hợp tuyên truyền các nội dung thuộc lĩnh vực điện lực và thực hiện công trình thanh niên giai đoạn 2020-2025.

Đại diện Đoàn Thanh niên Công ty Điện lực Bắc Kạn và các Huyện, Thành đoàn ký kết quy chế phối hợp
Đại diện Đoàn Thanh niên Công ty Điện lực Bắc Kạn và các Huyện, Thành đoàn ký kết quy chế phối hợp.

Theo Quy chế, nội dung phối hợp là các bên tổ chức tuyên truyền, vận động đoàn viên thanh niên và Nhân dân chấp hành nghiêm các quy định về an toàn điện, quy định của pháp luật trong lĩnh vực Điện lực; tuyên truyền các dịch vụ điện phục vụ đời sống Nhân dân như: Thanh toán không dùng tiền mặt, sử dụng dịch vụ điện trên Cổng dịch công quốc gia. Thường xuyên phối hợp ra quân phát quang, bảo vệ an toàn hành lang lưới điện; tuyên truyền lưu động, tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh tại cơ sở về các nội dung liên quan đến lĩnh vực Điện lực; phối hợp tổ chức tặng quà cho hộ nghèo, gia đình chính sách, học sinh có hoàn cảnh khó khăn; lồng ghép tuyên truyền về điện trong các buổi tập huấn, sinh hoạt của Đoàn Thanh niên; phối hợp thực hiện các công trình, phần việc thanh niên nhằm góp phần xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Các nội dung trên sẽ được triển khai thực hiện trong giai đoạn từ năm 2020 - 2025; hằng năm các bên sẽ tiến hành sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện./.

Bích Ngọc

Xem thêm