Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Bắc Kạn:

Giải ngân cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn mua thiết bị phục vụ học tập trực tuyến

Trong 02 ngày 28 và 29/4, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh Bắc Kạn giải ngân cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến.

Người dân nhận tiền tại Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Bắc Kạn.
Người dân nhận tiền tại Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Bắc Kạn.

Ngay sau khi được Tổng Giám đốc NHCSXH giao chỉ tiêu kế hoạch đối với chương trình cho vay học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến theo Quyết định số 09/2022/QĐ-TTg ngày 04/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ, Chi nhánh NHCSXH tỉnh Bắc Kạn đã chủ động tham mưu cho Trưởng ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH tỉnh phân giao chỉ tiêu kế hoạch tín dụng cho các huyện, thành phố. Đồng thời, chỉ đạo, đôn đốc Phòng giao dịch NHCSXH các huyện, thành phố khẩn trương phối hợp với UBND cùng cấp, các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác cấp xã, các tổ TK&VV rà soát nhu cầu, hoàn thiện hồ sơ và thực hiện giải ngân.

Kết quả, toàn chi nhánh đã giải ngân được 420 triệu đồng cho 36 hộ nghèo, cận nghèo, hộ có mức sống trung bình vay vốn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến cho 42 học sinh, sinh viên...

Theo quy định tại Quyết định số 09/2022/QĐ-TTg ngày 04/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ, mức vay vốn tối đa là 10 triệu đồng/học sinh, sinh viên; thời hạn vay tối đa 36 tháng; lãi suất cho vay 1,2%/năm, lãi nợ quá hạn bằng lãi suất cho vay hộ nghèo tại thời điểm vay vốn./.

H.V

Xem thêm