Chính sách dân tộc:

Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số

Thực hiện Đề án “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018 - 2025” theo Quyết định số 1898/QĐ-TTg ngày 28/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ, các cấp, ngành chức năng của tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động, góp phần tạo sự chuyển biến trong nhận thức về hành vi thực hiện bình đẳng giới, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Trong quá trình triển khai, Ban Dân tộc tỉnh đã phối hợp với các sở, ban, ngành, các tổ chức đoàn thể các cấp đẩy mạnh tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và Nhân dân, thay đổi hành vi bình đẳng giới trong đồng bào dân tộc thiểu số. Các hoạt động tuyên truyền được thực hiện linh hoạt thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, cấp phát tờ rơi, áp phích, tuyên truyền miệng... đã khiến cho các nội dung của Đề án dễ hiểu, dễ áp dụng trong thực tiễn, đặc biệt là các tình huống trong thực thi pháp luật về bình đẳng giới.

Tuyên truyền Đề án theo hình thức sân khấu hóa.

Tuyên truyền Đề án theo hình thức sân khấu hóa.

Căn cứ kế hoạch của UBND tỉnh về thực hiện Đề án, Ban Dân tộc tỉnh đã xây dựng, ban hành kế hoạch triển khai cụ thể. Tại các xã đã triển khai mô hình từ trước là Đôn Phong (Bạch Thông) và Hoàng Trĩ (Ba Bể), hoạt động tuyên truyền đã vận dụng nhiều hình thức, như: Tuyên truyền gián tiếp qua video, thi kiến thức qua hình thức trắc nghiệm, thi tiểu phẩm… Các nội dung tập trung tìm hiểu về Luật Bình đẳng giới, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình… Những câu chuyện về nạn tảo hôn, bạo lực gia đình, trọng nam khinh nữ, sự can thiệp của các tổ chức, đoàn thể trong vấn đề tảo hôn… được tái hiện sinh động và hấp dẫn. Mỗi tiểu phẩm đều chứa đựng trong đó những thông điệp ý nghĩa và có giá trị giáo dục cao. Các em có sự đầu tư, chuẩn bị chu đáo và sáng tạo cả về nội dung lẫn hình thức thể hiện.

Cô giáo Cao Thị Lệ Mỹ- Giáo viên Trường THCS Đôn Phong (Bạch Thông) cho biết: Hoạt động tuyên truyền về bình đẳng giới vận dụng nhiều hình thức khác nhau rất bổ ích, dễ tiếp thu và có ý nghĩa thiết thực. Đặc biệt, tuyên truyền theo hình thức sân khấu hóa là hình thức rất hay, được đông đảo học sinh tham gia hưởng ứng. Trong quá trình giảng dạy, giáo viên của nhà trường cũng thường lồng ghép nội dung về bình đẳng giới trong các bài giảng để giáo dục học sinh. Vì thế, nhận thức chung về lĩnh vực này được nâng lên, tạo chuyển biến tích cực đến hành động trong thực tế.

Thực hiện Kế hoạch số 42/KH-UBND ngày 29/01/2021 của UBND tỉnh về thực hiện Đề án “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018 - 2025” trong năm 2021, cùng với duy trì hoạt động 02 mô hình ở xã Đôn Phong (Bạch Thông), Hoàng Trĩ (Ba Bể), Ban Dân tộc tỉnh đã khảo sát, lựa chọn và triển khai tại xã Xuân Lạc (Chợ Đồn) và xã Thanh Vận (Chợ Mới). Bước đầu triển khai, Ban Dân tộc tỉnh đã phối hợp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, nâng cao năng lực tổ chức và triển khai chính sách, pháp luật về bình đẳng giới thuộc 03 chuyên đề, gồm: Bình đẳng giới; kỹ năng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; kỹ năng phát hiện và tư vấn phòng, chống bạo lực gia đình cho cán bộ, công chức, viên chức và bí thư chi bộ, trưởng thôn, người có uy tín... thuộc các thôn, bản của 02 xã.

Là địa phương được chọn để triển khai mô hình điểm trong năm 2021, trao đổi với chúng tôi, Phó Chủ tịch UBND xã Thanh Vận (Chợ Mới) Lường Văn Thảo cho biết: Với sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự nỗ lực của người dân nên đời sống vật chất, tinh thần của người dân có nhiều cải thiện. Cùng với đó, nhận thức của người dân trong chấp hành chính sách, pháp luật cũng được nâng lên. Việc xã được lựa chọn thực hiện mô hình điểm về triển khai Đề án “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018 - 2025”, chắc chắn sẽ góp phần tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành động của người dân về bình đẳng giới.

Để thực hiện Đề án “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018 - 2025” đạt kết quả cao, thời gian tới, Ban Dân tộc tỉnh tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền, vận động để phấn đấu thực hiện tốt các nội dung của Đề án theo Quyết định số 1898/QĐ-TTg ngày 28/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ. Mục tiêu hướng tới là: 100% cán bộ làm công tác dân tộc ở địa phương và 50% cán bộ làm công tác liên quan đến bình đẳng giới ở cấp huyện, cấp xã và người có uy tín vùng đồng bào dân tộc thiểu số được phổ biến, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, nâng cao năng lực tổ chức triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về bình đẳng giới; 80% số hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số rất ít người được tiếp cận thông tin về giới và pháp luật về bình đẳng giới; 30 - 50% các xã có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số rất ít người sinh sống xây dựng các mô hình về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở bình đẳng giới…/.

Hoàng Vũ

Xem thêm