Hội nghị trực tuyến "Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tuyến y tế cơ sở"

Ngày 06/7, Bộ Y tế phối hợp với Bảo hiểm Xã hội Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến “Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tuyến y tế cơ sở” với 63 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Ngày 06/7, Bộ Y tế phối hợp với Bảo hiểm Xã hội Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến “Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tuyến y tế cơ sở” với 63 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn có đại diện các sở, ngành của tỉnh, các đơn vị y tế trên địa bàn.

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn.
Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn.

Theo báo cáo tại Hội nghị, đến 30/6/2018, cả nước có 81,59 triệu người tham gia bảo hiểm y tế; tỷ lệ bao phủ 86,9%, đạt 101,6% so với chỉ tiêu Chính phủ giao. Hiện cả nước có 41,9% số trạm y tế đạt Chuẩn quốc gia về y tế xã. Có 88,8% số trạm y tế đăng ký khám chữa bệnh BHYT.

Để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tuyến y tế cơ sở, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư quy định gói dịch vụ y tế cơ bản cho tuyến y tế cơ sở. Đồng thời, có Chương trình hành động triển khai thực hiện Đề án Xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở giai đoạn 2018 - 2020 và Hướng dẫn triển khai Mô hình điểm trạm y tế xã, phường, thị trấn giai đoạn 2018 - 2020.

Tại hội nghị, nhiều khó khăn liên quan đến việc khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế tại tuyến cơ sở đã được chỉ rõ như: Điều kiện về nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị và phạm vi chuyên môn còn hạn chế. Bên cạnh đó, việc khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế tại các trạm y tế xã còn một số vướng mắc từ quy định của chính sách bảo hiểm y tế, ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ y tế và quyền lợi của người bệnh.

Từ thực tế này, tại hội nghị, các đơn vị, địa phương đề xuất những giải pháp cải thiện tình hình như: Ngành Y tế cần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại y tế cơ sở; tăng cường khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người có thẻ bảo hiểm y tế tại các trạm y tế xã; đồng thời có cơ chế tài chính linh hoạt đối với y tế cơ sở... 

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận những nội dung như: Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại tuyến y tế cơ sở; kết quả thực hiện bảo hiểm y tế tại các địa phương; mô hình cấp, phát thuốc, quản lý một số bệnh không lây nhiễm tại tuyến huyện, xã...

Đối với tỉnh Bắc Kạn, đến nay cả tỉnh có trên 312,6 nghìn người tham gia BHYT, chiếm 96,7% dân số. Việc khám chữa bệnh bằng BHYT được quan tâm triển khai, nhất là đối với tuyến y tế cơ sở, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh trên địa bàn.

Tại hội nghị, Bộ Y tế đặt chỉ tiêu: Bảo đảm đến hết năm 2018 có trên 87% dân số có thẻ BHYT và đến năm 2020 có trên 90,7% dân số có thẻ BHYT, trong đó tập trung chỉ đạo các tỉnh, thành phố có tỷ lệ bao phủ BHYT thấp (dưới 80%) xây dựng, ban hành kế hoạch và tổ chức thực hiện để đạt bằng tỷ lệ trung bình của cả nước về tỷ lệ tham gia BHYT. 

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho rằng: Y tế cơ sở là tuyến y tế ban đầu trong hệ thống chăm sóc sức khỏe nhân dân. Nhiệm vụ của y tế cơ sở bao gồm các hoạt động chăm sóc, bảo vệ, nâng cao sức khỏe, dự phòng và khám chữa bệnh.

Nhờ có mạng lưới y tế cơ sở rộng khắp, công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cơ bản đã được triển khai có hiệu quả, sâu rộng như: Tiêm chủng mở rộng, phòng chống suy dinh dưỡng, chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em, dân số - kế hoạch hóa gia đình, khám chữa bệnh thông thường, truyền thông giáo dục sức khỏe... 

Từ những thông tin được cung cấp tại Hội nghị, Bộ trưởng đề nghị các địa phương, đơn vị y tế trong toàn ngành tích cực phối hợp với cơ quan BHXH triển khai các giải pháp về cơ chế chính sách, tổ chức thực hiện để nâng cao chất lượng và tăng cường khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tuyến y tế cơ sở./.

Hồng Hạnh

Xem thêm