Hội thảo đánh giá 5 năm thực hiện Chương trình 30a về giảm nghèo nhanh và bền vững

Sáng 27/6, UBND tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội thảo đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững tại các huyện nghèo.

Sáng 27/6, UBND tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội thảo đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững tại các huyện nghèo.


Dự hội thảo có các đồng chí: Ngô Trường Thi- Vụ trưởng, Chánh Văn phòng quốc gia về giảm nghèo; Nông Văn Chí - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Giảm nghèo tỉnh; các thành viên Ban Chỉ đạo giảm nghèo tỉnh, huyện, thị xã.

Đồng chí Nông Văn Chí- Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Giảm nghèo tỉnh phát biểu tại hội thảo.
Đồng chí Nông Văn Chí- Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Giảm nghèo tỉnh phát biểu tại hội thảo.

Hội thảo đánh giá, sau 5 năm triển khai, Chương trình 30a tại tỉnh Bắc Kạn đã đạt được mục tiêu giảm nghèo tổng quan mà Chính phủ đề ra. Cụ thể, tỷ lệ giảm nghèo bình quân của các huyện Ba Bể, Pác Nặm giai đoạn 2009-2010 đạt từ 4,4% - 4,6%; giai đoạn 2011 - 2013 từ 6,14% - 7,1% năm. Các chính sách giảm nghèo được người dân đánh giá là có hiệu quả, thiết thực. Qua đánh giá của tổ tư vấn độc lập tại hai xã Bộc Bố (Pác Nặm) và Cao Trĩ (Ba Bể) cho thấy: Chương trình 30a đã có tác động rất tích cực đối với công tác giảm nghèo, giúp nâng cao điều kiện sống cho người dân. Các chính sách hiệu quả và phù hợp với thực tế như: Chính sách hỗ trợ y tế, phát triển cơ sở hạ tầng, hỗ trợ sản xuất...


Tuy nhiên bên cạnh đó, do việc phân bổ vốn cho Chương trình 30a thấp hơn nhiều so với Đề án (giai đoạn 2009-2013 ngân sách được phân bổ chỉ được 380,9 tỷ đồng - đạt 4,6% so với đề án của Chương trình giai đoạn 2009-2020 là 8.000 tỷ đồng). Do vậy, nhiều mục tiêu của chính sách chưa đạt được như Đề án đề ra. Tỷ lệ giảm nghèo có giảm nhưng chưa bền vững, số hộ cận nghèo và tỷ lệ tái nghèo vẫn ở mức cao. Trong cùng một Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững có các dự án, chương trình cùng thực hiện mục tiêu, đối tượng, hoạt động giống nhau. Nhưng các quy định, chính sách thực hiện lại khác nhau. Cùng với đó, các hoạt động hỗ trợ cơ sở hạ tầng chiếm trên 83% tổng ngân sách được phân bổ, song hoạt động hỗ trợ giảm nghèo trực tiếp thông qua hỗ trợ sản xuất lại chỉ chiếm 12% tổng ngân sách. Sự mất cân đối này cũng phần nào ảnh hưởng đến việc tăng thu nhập và giảm nghèo bền vững của người dân...


Tại hội thảo, các đại biểu đã thảo luận thêm về những vấn đề còn hạn chế trong quá trình thực hiện Chương trình 30a như: Cần điều chỉnh lại mức hỗ trợ chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi cho phù hợp với giá cả thị trường; tránh hỗ trợ chồng chéo; hạn chế chính sách hỗ trợ trực tiếp nhỏ lẻ, manh mún; tăng cường thẩm định để quản lý và phát huy tốt nguồn vốn vay ưu đãi; các thủ tục liên quan đến chính sách khai hoang, phục hoá để phục vụ sản xuất nông nghiệp còn rườm rà, khó thực hiện... Đồng chí Ngô Trường Thi- Vụ trưởng, Chánh Văn phòng quốc gia về giảm nghèo đã nêu những điểm chưa hợp lý trong việc tổng hợp số liệu về nguồn lực được phân bổ so với kế hoạch đề ra của đơn vị tư vấn. Cần xem xét lại cách thức triển khai thực hiện một số chương trình hỗ trợ. Vụ tiếp thu các ý kiến để nghiên cứu, tham mưu với chính phủ...


Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Nông Văn Chí- Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Giảm nghèo tỉnh khẳng định: Chương trình 30a đã phát huy tác dụng tích cực giúp tỉnh đẩy mạnh công tác giảm nghèo bền vững. Tỉnh sẽ tiếp thu các ý kiến thảo luận tại hội thảo để có bước điều chỉnh phù hợp trong chỉ đạo, triển khai công tác giảm nghèo thời gian tới./.


Đăng Bách
 

Xem thêm