Họp Ban Chỉ đạo tổng kết 20 năm thực hiện tín dụng chính sách

Sáng 24/8, Ban Chỉ đạo của tỉnh Bắc Kạn về tổng kết 20 năm thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ về tín dụng chính sách tổ chức họp để thống nhất nội dung, chương trình.

Đồng chí Phạm Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo tổng kết 20 năm thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP tỉnh chủ trì.

Đồng chí Phạm Duy Hưng phát biểu tại cuộc họp.
Đồng chí Phạm Duy Hưng phát biểu tại cuộc họp.

Đại biểu tham dự cuộc họp đã nghe lãnh đạo Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Bắc Kạn - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo tổng kết 20 năm thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP tỉnh (BCĐ), trình bày dự kiến chương trình, nội dung của hội nghị tổng kết sẽ được tổ chức vào đầu tháng 9 tới. Về cơ bản, các đại biểu nhất trí với dự kiến chương trình, nội dung mà cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh đã xây dựng.

Các đại biểu đã thảo luận, đóng góp một số ý kiến, như: Đề nghị cơ cấu nội dung, chương trình của hội nghị tổng kết vừa đảm bảo đầy đủ nội dung vừa ngắn gọn; đối với nội dung của Video clip phát tại hội nghị thay báo cáo, đại biểu đề nghị bổ sung một số nội dung thông tin, hình ảnh để nội dung của Video clip đầy đủ hơn, phản ánh rõ nét hơn kết quả triển khai tín dụng chính sách theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh trong 20 năm qua...

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Phạm Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo tổng kết 20 năm thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP tỉnh đề nghị cơ quan thường trực BCĐ phối hợp bổ sung nội dung, hình ảnh Video clip phát tại hội nghị thay báo cáo; chủ động triển khai các công việc bảo đảm cho việc tổ chức hội nghị tổng kết. Các thành viên BCĐ nghiên cứu tài liệu, báo cáo có sự đóng góp ý kiến cụ thể để cơ quan thường trực BCĐ chỉnh sửa, bổ sung kịp thời./.

H.V

Xem thêm