Kiểm tra công vụ đột xuất tại xã Cường Lợi

Chiều 09/8, Đoàn kiểm tra công vụ của Sở Nội vụ tiến hành kiểm tra đột xuất việc thực hiện nhiệm vụ và chấp hành kỷ luật, kỷ cương của cán bộ, công chức tại UBND xã Cường Lợi (Na Rì).

Đoàn kiểm tra việc giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận giao dịch một cửa
Kiểm tra việc giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận giao dịch một cửa.

Tại thời điểm kiểm tra, việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của đơn vị còn chưa nghiêm, cụ thể: Có 01 công chức vắng không có lý do; một số công chức đi làm muộn và chưa tự giác đeo thẻ công chức, viên chức.

Đơn vị chưa niêm yết thủ tục hành chính tại trụ sở cơ quan. Có hộp thư điện tử, lịch tiếp công dân nhưng chưa công khai đường dây nóng. Tại thời điểm kiểm tra, đơn vị có 02 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực lao động thương binh và xã hội quá hạn (đã xử lý đúng hạn tại cấp xã nhưng cấp huyện chưa xử lý dẫn đến quá hạn).

Đoàn kiểm tra làm việc với xã Cường Lợi
Đoàn kiểm tra làm việc với xã Cường Lợi.

Đoàn kiểm tra đã nhắc nhở tại chỗ, đồng thời đề nghị UBND xã Cường lợi khắc phục hạn chế nêu trên./.

Việt Bắc

Xem thêm