Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

Ngày 13/7, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tổ chức Hội nghị Sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Đồng chí Đỗ Thị Minh Hoa- Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Đồng chí Đỗ Thị Minh Hoa- Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
Đồng chí Đỗ Thị Minh Hoa- Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

6 tháng đầu năm, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tham gia, đóng góp cho 15 dự thảo tờ trình UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh về các vấn đề phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tham gia xét duyệt và nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học các năm 2021-2022, 2022-2023. Chủ trì, phối hợp phát động Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh lần thứ 6, năm 2022; tham mưu Ban tổ chức Cuộc thi kiểm tra, đôn đốc, nắm tính hình triển khai tại các huyện, thành phố. Phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh tổ chức thành công Lễ tôn vinh danh hiệu “Trí thức tiêu biểu về khoa học và công nghệ”, “Điển hình lao động sáng tạo”, “Tài năng trẻ về khoa học và công nghệ” và trao giải Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần thứ 6. Các tổ chức thành viên xây dựng, thực hiện tốt kế hoạch hoạt động đề ra.

Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tiếp tục thăm nắm tình hình, tâm tư nguyện vọng của đội ngũ trí thức khoa học công nghệ qua các tổ chức thành viên; tham gia xét duyệt, nghiệm thu các đề tài nghiên cứu khoa học năm 2022-2023 của tỉnh; đôn đốc, tiếp nhận và tổ chức chấm các giải pháp tham dự Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng lần thứ 6. Tiếp tục thực hiện công tác tư vấn, phản biện và giám định xã hội do tỉnh giao và các sở, ngành đặt hàng; tiếp tục triển khai dự án do Quỹ môi trường toàn cầu (UNDP-GEF SGP) tài trợ; tuyên truyền, phổ biến, ứng dụng giải pháp kỹ thuật “Ứng dụng khoa học và công nghệ cải tạo, thâm canh cây hồng không hạt Bắc Kạn”; sơ kết đánh giá triển khai thực hiện Nghị quyết Ban Chấp hành Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh giữa nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Đỗ Thị Minh Hoa- Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, trong thời gian tới Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh cần tiếp tục quan tâm đánh giá sâu các vấn đề liên quan đến chất lượng giáo dục, hoạt động thu hút đội ngũ trí thức; các vấn đề dư luận quan tâm như phá rừng, môi trường… Các tổ chức thành viên chủ động tiếp cận, tuyên tuyền về các chính sách liên quan ngành, lĩnh vực nhằm thu hút sự tham gia của các hội viên./.

Anh Thúy

Xem thêm