Nà Kén – Điểm sáng trong giảm nghèo

Thời gian qua, cùng với sự quan tâm, đầu tư hỗ trợ của Nhà nước, thôn Nà Kén, xã Vũ Muộn (Bạch Thông) đã tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực phát huy thế mạnh của địa phương, đẩy mạnh phát triển sản xuất. Qua đó, từng bước cải thiện và nâng cao đời sống người dân, trở thành điểm sáng của xã trong công tác giảm nghèo.

Thời gian qua, cùng với sự quan tâm, đầu tư hỗ trợ của Nhà nước, thôn Nà Kén, xã Vũ Muộn (Bạch Thông) đã tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực phát huy thế mạnh của địa phương, đẩy mạnh phát triển sản xuất. Qua đó, từng bước cải thiện và nâng cao đời sống người dân, trở thành điểm sáng của xã trong công tác giảm nghèo.

Mô hình chanh leo hứa hẹn mang lại hiệu quả trong công tác giảm nghèo, tăng thu nhập cho người dân nếu được đầu tư phù hợp.
Mô hình trồng cây chanh leo hứa hẹn tăng thêm nguồn thu nhập cho người dân thôn Nà Kén.

Anh Lường Đức Chuyển- Trưởng thôn Nà Kén cho biết: Thôn hiện có 45 hộ dân, 173 nhân khẩu, chủ yếu là dân tộc Tày sinh sống. Để phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, hằng năm thôn thực hiện kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo đảm bảo theo đúng quy định. Danh sách hộ nghèo sau khi rà soát được niêm yết (7 ngày) công khai tại bảng tin và nhà văn hóa của thôn, đảm bảo việc rà soát công khai, minh bạch, đúng đối tượng đã tuyên truyền. Đồng thời trên cơ sở Nghị quyết của HĐND xã và các văn bản chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, của chi ủy chi bộ về công tác giảm nghèo, thôn đã cụ thể hóa xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện.

Đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế, thôn vận động Nhân dân tận dụng điều kiện thực tế ở thôn để nhân rộng các mô hình phát triển sản xuất, chăn nuôi theo hướng hàng hóa và đầu tư thâm canh, chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp. Theo đó, thôn đã khuyến khích các hộ tập trung trồng 2-3 vụ trong năm để tăng năng suất, sản lượng lương thực. Tiếp tục phát triển các cây trồng chủ lực lúa, ngô, cây màu. Cây thuốc lá được bà con đưa vào canh tác trong nhiều năm nay đã mang lại thu nhập cao; riêng năm 2019 toàn thôn thực hiện được hơn 4ha cây thuốc lá. Việc đẩy mạnh đầu tư thâm canh cây chanh leo (hơn 3ha cây chanh leo) trong 2 năm gần đây đang mở hướng phát triển cây trồng hiệu quả. Trong phát triển chăn nuôi, thôn vận động bà con chăn nuôi trâu, bò, dê, gà, vịt địa phương để bán ra thị trường. Ngoài ra, một số người trong độ tuổi lao động ở địa phương đã đi làm việc tại các khu công nghiệp trong nước để tăng thêm thu nhập cho gia đình.

Nà Kén còn là thôn đầu tiên thành lập được hợp tác xã ở xã Vũ Muộn. Từ 01 tổ hợp tác có 5 thành viên (đầu năm 2018), đến tháng 11/2018 tổ hợp tác kết nạp thêm 02 thành viên và ra mắt thành lập Hợp tác xã Tiến Thành, hoạt động chủ yếu là phát triển sản xuất nông nghiệp. Hoạt động của hợp tác xã đang góp phần vào việc phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn xã.

Với nguồn lực sẵn có của thôn về đất đai, được Đảng, Nhà nước quan tâm đầu tư hệ thống kênh mương thủy lợi phục vụ tưới tiêu; hỗ trợ bà con các loại cây, con giống năng suất, chất lượng; chuyển giao khoa học kỹ thuật; hỗ trợ tiếp cận các nguồn vốn vay qua Ngân hàng Chính sách xã hội; cơ bản đầu tư xây dựng hoàn thiện đường giao thông nội thôn, đường vào khu sản xuất của thôn… đã tạo điều kiện cho nhiều hộ vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng. Tiêu biểu như hộ ông Đinh Văn Tám, Lường Đức Bành hàng năm thu nhập trên 60 triệu đồng. Bên cạnh đó, các chương trình giảm nghèo cũng được chú trọng thực hiện có hiệu quả, như: Chương trình hỗ trợ phát triển sản xuất, 02 hộ nghèo tham gia dự án chăn nuôi trâu, bò với tổng vốn hỗ trợ của dự án là 14 triệu đồng/hộ, các hộ thực hiện đã mạnh dạn đối ứng kinh phí để mua thêm 01 con trâu, bò (ngoài con được hỗ trợ) và đối ứng mua thức ăn; hiện nay 02 hộ đã thoát nghèo, đời sống kinh tế ổn định.

Tỷ lệ hộ nghèo tại thôn giảm đều qua các năm. Tính đến hết năm 2019, thôn chỉ còn 6 hộ nghèo, giảm 18,54% so với năm 2016. Cuộc sống của bà con ngày càng phát triển ổn định. Các hộ đều có ti vi, xe máy; xây dựng được nhà kiên cố; vài hộ từ sản suất nông nghiệp đã phát triển thêm kinh doanh dịch vụ máy móc phục vụ nông nghiệp; kinh doanh hàng tạp hóa… Thôn luôn duy trì các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể theo để rèn luyện sức khỏe cũng như nâng cao đời sống tinh thần của người dân. Tích cực tham gia thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Hằng năm, kết quả bình xét danh hiệu Gia đình văn hóa đều đạt trên 90% và thôn đạt Khu dân cư văn hóa.

Đồng chí Đàm Thị Hành- Phó Chủ tịch UBND xã Vũ Muộn nhận định: Nà Kén là thôn có điều kiện giao thông đi lại thuận tiện hơn so với nhiều thôn khác trong xã. Cùng với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, sự nỗ lực của chính quyền địa phương, những năm qua cán bộ và Nhân dân thôn Nà Kén đã xây dựng những phương hướng phát triển phù hợp. Sự phối kết hợp trong Ban phát triển thôn, Ban công tác Mặt trận thôn, đặc biệt là sự đồng hành vào cuộc của Nhân dân trong thôn đã góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra. Cuộc sống của người dân ngày càng được cải thiện, đời sống vật chất, tinh thần ngày càng được nâng cao.

Từ sự nỗ lực, đoàn kết trong phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo của cán bộ và Nhân dân trong thôn, mới đây thôn Nà Kén vinh dự được UBND tỉnh quyết định tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2016-2020. Điều này càng thêm minh chứng cho vai trò to lớn của sự đoàn kết, chung sức, đồng lòng, nỗ lực của chính bà con trong công cuộc giảm nghèo./.

Lường Loan

Xem thêm