Na Rì: Biểu dương phụ nữ điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước, giai đoạn 2015-2020

Ngày 03/7, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Na Rì tổ chức Hội nghị biểu dương phụ nữ điển hình tiên tiến, giai đoạn 2015 - 2020 và triển khai phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025.

Ngày 03/7, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Na Rì tổ chức Hội nghị biểu dương phụ nữ điển hình tiên tiến, giai đoạn 2015 - 2020 và triển khai phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025.

Trong 5 năm qua, các cấp Hội LHPN trên địa bàn huyện Na Rì đã đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; phong trào thi đua "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc"... Qua đó, xuất hiện ngày càng nhiều gương điển hình tiên tiến, tiêu biểu trên các lĩnh vực của đời sống xã hội; nhiều mô hình được nhân rộng, lan toả. Đã có 582/616 hội viên nghèo được giúp đỡ, trong đó có 20 hộ nghèo do phụ nữ đứng chủ thoát nghèo và 82/88 hộ thoát nghèo theo tiêu chí đa chiều và đạt 8 tiêu chí “gia đình 5 không, 3 sạch”.

11 tập thể và 17 cá nhân được UBND huyện và Hội LHPN huyện khen có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020
11 tập thể và 17 cá nhân phụ nữ điển hình được UBND huyện và Hội LHPN huyện khen có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020.

Giai đoạn 2020 - 2025, Hội LHPN Na Rì tiếp tục vận động các cấp Hội thực hiện tốt phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện; hỗ trợ phụ nữ sáng tạo, khởi nghiệp, phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường và phát triển tổ chức Hội vững mạnh; tiếp tục quan tâm giúp đỡ phụ nữ nghèo và thực hiện tốt Chỉ thị 05 về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

Nhân dịp này, đã có 11 tập thể và 17 cá nhân được UBND huyện và Hội LHPN huyện khen có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020./.

Tùng Vân
 

Xem thêm