Na Rì thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với gia đình có công

Những năm qua, cấp ủy, chính quyền cùng các ban, ngành, đoàn thể của huyện Na Rì thường xuyên quan tâm thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách cho người có công trên địa bàn.

Những năm qua, cấp ủy, chính quyền cùng các ban, ngành, đoàn thể của huyện Na Rì thường xuyên quan tâm thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách cho người có công trên địa bàn.

Nhằm thực hiện tốt đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, nâng cao nhận thức và thực hiện đầy đủ các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ. Thời gian qua, huyện Na Rì thường xuyên đẩy mạnh phong trào đền ơn đáp nghĩa, huy động nguồn lực trong xã hội góp phần thực hiện tốt công tác chăm sóc người có công với cách mạng. Nhiều hoạt động thiết thực như: Thực hiện chi hỗ trợ xây mới và sửa chữa nhà ở; tu bổ, sửa chữa nhà bia; thăm hỏi ốm đau, trợ cấp khó khăn đột xuất; cấp phát thẻ bảo hiểm y tế, thực hiện chế độ mai táng phí cho người có công, hỗ trợ con em gia đình chính sách đi học; phối hợp khám, chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí...

Các gia đình thương, bệnh binh trên địa bàn huyện Na Rì thường xuyên được các cấp thăm, tặng quà trong những dịp Lễ, tết, ngày Thương binh-liệt sỹ. (Trong ảnh: Thăm, tặng quà gia đình chính sách, người có công nhân dịp ngày 27/7, tại thôn Pò Lải, xã Văn Học năm 2019)
Các gia đình thương, bệnh binh trên địa bàn huyện Na Rì thường xuyên được các cấp thăm, tặng quà trong những dịp Lễ, tết, ngày Thương binh-liệt sỹ. (Trong ảnh: Lãnh đạo tỉnh và huyện Na Rì thăm, tặng quà gia đình chính sách, người có công nhân dịp ngày 27/7, tại thôn Pò Lải, xã Văn Học năm 2019)

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện thường xuyên phối hợp với các ngành chức năng tổ chức rà soát, khảo sát tình hình nhà ở, đời sống của người có công, đối tượng chính sách nhằm kịp thời động viên, hỗ trợ phát triển kinh tế gia đình thông qua các chính sách vay vốn, tập huấn, chuyển giao khoa học - kỹ thuật, giúp đỡ ngày công, hỗ trợ kinh phí sửa chữa và xây dựng nhà ở… Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong mọi tầng lớp Nhân dân tham gia xây dựng quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, nhờ đó, phong trào đền ơn đáp nghĩa được triển khai rộng khắp ở các địa phương, các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội.

Bà Nông Thị Diệp, Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Na Rì cho biết: Thời gian qua, phòng luôn thực hiện đúng, đầy đủ, kịp thời việc chi trả chế độ chính sách đối với các đối tượng người có công, gia đình chính sách trên địa bàn. Đồng thời, ngành cũng thường xuyên tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo các xã, thị trấn quan tâm đến đối tượng chính sách; tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà nhằm kịp thời động viên tinh thần các gia đình, đối tượng chính sách. Năm 2019, huyện đã tổ chức thăm hỏi, tặng trên 630 suất quà trong dịp Tết Nguyên đán, tổng giá trị hơn 130 triệu đồng; các hội, đoàn thể và người dân ở các địa phương giúp đỡ trên 600 ngày công... Kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7) năm nay, huyện tiếp tục tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà, thắp nến tri ân tại Nhà bia ghi tên liệt sĩ của huyện. Các tổ chức đoàn thể, các xã, thị trấn có nhiều hoạt động thiết thực như: Khám sức khỏe, cấp phát thuốc, thăm hỏi, tặng quà, giúp đỡ ngày công các gia đình chính sách, người có công; vận động xây dựng quỹ "Đền ơn đáp nghĩa"...

Để thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, ngay từ đầu năm, huyện chỉ đạo ngành liên quan và các địa phương tập trung thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách với người có công, đảm bảo 100% đối tượng người có công đủ điều kiện theo quy định được hưởng chế độ; huy động các nguồn lực đóng góp quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”; duy trì, thực hiện công tác chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công bằng những việc làm cụ thể, thiết thực không chỉ trong dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ mà hoạt động thường xuyên. Những ngày này, huyện đã và đang thực hiện lập các đoàn tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho 14 người thuộc đối tượng chính sách, người có công ở các xã: Văn Minh, Kim Hỷ, thị trấn Yến Lạc, Trần Phú, Văn Lang và chuẩn bị tổ chức thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nhà bia ghi tên Liệt sĩ của huyện.

Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách, chế độ trợ cấp ưu đãi của Nhà nước đối với người có công, nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” là những việc làm thiết thực của cấp ủy, chính quyền địa phương nhằm cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với người có công, đồng thời, thể hiện truyền thống, đạo lý tốt đẹp của dân tộc “Uống nước nhớ nguồn”./.

Tùng Vân
 

Xem thêm