Tài chính – Ngân hàng:

Ngân hàng CSXH thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP

Nhằm triển khai thực hiện các chính sách tín dụng ưu đãi góp phần phục hồi và phát triển kinh tế theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Chi nhánh Bắc Kạn đã và đang tổ chức triển khai các bước theo quy định.

Phòng Giao dịch NHCSXH huyện Na Rì tổ chức giao dịch tại xã Văn Vũ.
Phòng Giao dịch NHCSXH huyện Na Rì tổ chức giao dịch tại xã Văn Vũ.

Ông Hoàng Đình Nhuận- Phó Giám đốc NHCSXH Chi nhánh Bắc Kạn cho biết: Thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, NHCSXH được giao triển khai thực hiện các chương trình tín dụng ưu đãi trong 2 năm (2022 - 2023). Vì thế, trong thời gian tới, NHCSXH Chi nhánh Bắc Kạn thực hiện 05 chương trình tín dụng chính sách, gồm: Cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm theo quy định tại Nghị định số 61/2015/NQ-CP và Nghị định số 74/2019/NQ-CP của Chính phủ; cho vay đối với cá nhân, hộ gia đình để xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở theo quy định tại Nghị định số 100/2015/NQ-CP và Nghị định số 49/2021/NQ-CP của Chính phủ; cho vay học sinh, sinh viên để mua máy tính, thiết bị học tập trực tuyến và trang trải chi phí học tập theo Quyết định 09/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; cho vay thực hiện Chương trình MTQG về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021 - 2030 theo Nghị quyết số 88/2019/QH14 của Quốc hội; cho vay đối với các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập phải ngừng hoạt động ít nhất 01 tháng theo yêu cầu phòng, chống dịch.

Ngoài ra, thực hiện 01 gói hỗ trợ giảm lãi suất theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ là hỗ trợ lãi suất 2%/năm trong 02 năm 2022 - 2023 đối với các khoản vay có lãi suất trên 6%/năm và được NHCSXH giải ngân trong giai đoạn 2022 - 2023.

Để việc triển khai đạt hiệu quả cao, ngay sau khi có chỉ đạo của Tổng Giám đốc NHCSXH về việc rà soát, nắm bắt nhu cầu và triển khai thực hiện các chương trình tín dụng chính sách theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ, NHCSXH Chi nhánh Bắc Kạn đã chủ động triển khai thực hiện một số nội dung, gồm: Tham mưu với UBND tỉnh ban hành Văn bản số 884/UBND-VXNV ngày 16/02/2022 và Văn bản số 1463/UBND-VXNV ngày 11/3/2022 chỉ đạo các sở, ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố phối hợp cùng NHCSXH để tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ. Đồng thời, tổ chức hội nghị trực tuyến; phê duyệt kế hoạch tín dụng năm 2022 Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 11/NQ-CP. Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quyết định số 441/QĐ-UBND ngày 21/3/2022 về chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP.

NHCSXH Chi nhánh Bắc Kạn đã phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát nhu cầu, xây dựng kế hoạch tín dụng năm 2022 Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 11/NQ-CP. Theo đó, tổng nhu cầu vốn trong 02 năm là hơn 354,2 tỷ đồng. Trong số này, chiếm nhiều nhất là Chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm với 200 tỷ đồng. Tiếp đến là cho vay thực hiện Chương trình MTQG về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021 - 2030 với 72 tỷ đồng; Chương trình cho vay cá nhân, hộ gia đình vay để xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở theo chính sách về nhà ở xã hội là 60 tỷ đồng; Chương trình cho vay học sinh các cấp, sinh viên mua máy vi tính, thiết bị học tập trực tuyến và trang trải chi phí học tập là 20 tỷ đồng…

Ông Hoàng Đình Nhuận- Phó Giám đốc NHCSXH Chi nhánh Bắc Kạn cho biết thêm: Để thực hiện tốt việc giải ngân vốn vay theo Nghị quyết số 11/NQ-CP đúng mục đích, có hiệu quả, NHCSXH tỉnh sẽ tổ chức tập huấn nghiệp vụ tới lãnh đạo UBND cấp xã, cán bộ tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác các cấp, trưởng thôn, ban quản lý tổ TK&VV. Phối hợp tổ chức tuyên truyền sâu rộng các chương trình tín dụng chính sách theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ đến người dân và các đối tượng thụ hưởng trên địa bàn toàn tỉnh.

Cùng với đó, tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố phối hợp cùng NHCSXH tổ chức thực hiện. Phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức cho vay nhanh chóng, kịp thời, có hiệu quả khi có quyết định giao vốn và các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Tổng Giám đốc NHCSXH. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trước, trong và sau khi cho vay nhằm đảm bảo nguồn vốn cho vay đúng mục đích, phát huy hiệu quả và điều quan trọng là không để các đối tượng lợi dụng để trục lợi chính sách./.

H.V

Xem thêm