Ngân Sơn: Biểu dương điển hình tiên tiến lần thứ V

Sáng 14/7, UBND huyện Ngân Sơn đã tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến lần thứ V, giai đoạn 2015-2020 và phát động phong trào thi đua giai đoạn 2020 - 2025.

Sáng 14/7, UBND huyện Ngân Sơn đã tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến lần thứ V, giai đoạn 2015-2020 và phát động phong trào thi đua giai đoạn 2020 - 2025.

Đồng chí Chu Thị Huyền -Chủ tịch UBND huyện trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua
Đồng chí Chu Thị Huyền- Chủ tịch UBND huyện trao Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua.

Giai đoạn 2015 - 2020, các phong trào thi đua yêu nước của huyện Ngân Sơn có bước phát triển rõ nét cả về bề rộng và chiều sâu. Nhiều phong trào thi đua đã có sức lan toả mạnh mẽ như: “Bắc Kạn chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không ai bị bỏ lại phía sau”, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”… đã mang lại những kết quả to lớn, thiết thực, tạo khí thế phấn khởi, hăng say trong các tầng lớp Nhân dân.

Trong  lĩnh vực phát triển kinh tế, nông, lâm nghiệp tiếp tục phát triển, đảm bảo an ninh lương thực. Tổng sản lượng lương thực bình quân hằng năm đạt trên 17.400 tấn; thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng có giá trị kinh tế cao như cây lúa nếp thơm “Khẩu nua lếch”. Đến nay đã có 850ha đất canh tác đạt giá trị từ 100 triệu đồng trở lên/ha/năm; huyện cũng đã có 4 sản phẩm OCOP đạt cấp tỉnh…

Công tác giáo dục, y tế, giảm nghèo được quan tâm thực hiện và thu được những kết quả quan trọng; bản sắc văn hóa các dân tộc được giữ gìn và phát huy. Hệ thống chính trị thường xuyên được củng cố và tăng cường. Đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện ngày càng được nâng cao.

Thực hiện phong trào thi đua “Bắc Kạn chung sức xây dựng nông thôn mới”, các cấp, ngành đã huy động sức người, sức của, đồng tâm, hiệp lực, tạo nên sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và Nhân dân các dân tộc trong huyện thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Nhân dân đã hiến hàng nghìn mét vuông đất, hàng vạn ngày công lao động và hàng trăm triệu đồng để làm đường bê tông nông thôn, nhà văn hóa thôn bản và kênh mương nội đồng. Đến hết năm 2019, Ngân Sơn đã có 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới, toàn huyện đạt 99 tiêu chí, bình quân đạt 11 tiêu chí/xã…

Trong 5 năm qua, toàn huyện đã có 10 tập thể, 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua được UBND tỉnh tặng Bằng khen; 46 tập thể được tặng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc và 32 cá nhân được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh. Ngoài ra, hằng trăm tập thể và hằng nghìn cá nhân được UBND huyện và các cấp, các ngành tặng Giấy khen và được công nhận danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc, Chiến sĩ thi đua, Lao động tiên tiến cấp cơ sở…

Tại hội nghị, UBND huyện Ngân Sơn đã trao Giấy khen cho 29 tập thể và 38 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua, giai đoạn 2015-2020./.

Lý Dũng

Xem thêm