Ngân Sơn: Hỗ trợ làm nhà cho 77 hộ nghèo, người có công

Thực hiện hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg, từ năm 2016 đến năm 2019, huyện Ngân Sơn đã hỗ trợ làm nhà cho 65 hộ nghèo, với số tiền trên 1,6 tỷ đồng.

Thực hiện hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg, từ năm 2016 đến năm 2019, huyện Ngân Sơn đã hỗ trợ làm nhà cho 65 hộ nghèo, với số tiền trên 1,6 tỷ đồng.

Hộ nghèo Đặng Văn Chè, xã Cốc Đán nhờ được hỗ trợ tiền đã làm được nhà mới 
Nhờ được hỗ trợ từ diện hộ nghèo, anh Đặng Văn Chè, xã Cốc Đán đã làm được nhà mới.

Bên cạnh đó, thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở, huyện cũng đã hỗ trợ 360 triệu đồng cho 12 hộ người có công làm nhà.

Việc hỗ trợ làm nhà ở cho hộ nghèo và người có công đã được huyện Ngân Sơn chỉ đạo  thực hiện bảo đảm dân chủ, công khai, công bằng và minh bạch, đúng quy định của pháp luật. Huyện cũng huy động thêm các nguồn lực hỗ trợ khác bằng tiền mặt, ngày công lao động, để giúp các hộ nghèo làm nhà ở, phù hợp với điều kiện thực tiễn, góp phần thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo, ổn định đời sống Nhân dân trên địa bàn./.

Lý Dũng

Xem thêm