Ngân Sơn: Hơn 74 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, trong 5 năm qua, huyện Ngân Sơn đã đầu tư hơn 74 tỷ đồng để xây dựng hạ tầng nông thôn trên địa bàn.

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, trong 5 năm qua, huyện Ngân Sơn đã đầu tư hơn 74 tỷ đồng để xây dựng hạ tầng nông thôn trên địa bàn.

Nhân dân xã Bằng Vân bê tông hoá đường vào thôn bản
Nhân dân xã Bằng Vân bê tông hoá đường vào thôn bản.

Cụ thể, từ nguồn vốn chương trình và đóng góp của người dân, huyện đã xây dựng được 104 công trình đường giao thông nông thôn với tổng chiều dài 53,2km, 12 công trình kênh mương,  26 nhà văn hóa thôn và nhiều công trình khác. Bên cạnh đó, việc chỉnh trang khu dân cư và vệ sinh môi trường cũng được triển khai thực hiện hiệu quả. Công tác chỉ đạo xây dựng nông thôn mới được triển khai quyết liệt, đến nay một xã đạt chuẩn nông thôn mới, dự kiến trong năm 2020 có thêm một xã đạt chuẩn, đạt theo lộ trình kế hoạch đề ra.

Về số tiêu chí đạt bình quân, hiện đạt 10 tiêu chí/xã, tăng 8 tiêu chí so với năm 2010, tăng 5 tiêu chí so với năm 2015. Từ việc tích cực triển khai thực hiện chương trình hiệu quả, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên; kết cấu hạ tầng ngày một phát triển, bộ mặt nông thôn ngày càng đổi mới./.

Lý Dũng

Xem thêm