Nông Thượng duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới

Với quyết tâm cao của cấp ủy, chính quyền cùng sự vào cuộc, nỗ lực của Nhân dân, xã Nông Thượng (thành phố Bắc Kạn) từng bước hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống của người dân.

Với quyết tâm cao của cấp ủy, chính quyền cùng sự vào cuộc, nỗ lực của Nhân dân, xã Nông Thượng (thành phố Bắc Kạn) từng bước hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống của người dân.

Với sự nỗ lực, vào cuộc của các cấp, nhân dân, ngành đã giúp xã Nông Thường về đích nông thôn mới đúng kế hoạch
Với sự nỗ lực, vào cuộc của các cấp, ngành và Nhân dân đã giúp xã Nông Thường về đích nông thôn mới đúng kế hoạch.

Hưởng ứng phong trào thi đua “Bắc Kạn chung sức xây dựng nông thôn mới” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc xã Nông Thượng đã nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn để thực hiện hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới. Sau 10 năm triển khai thực hiện, xã đã đạt được những kết quả tích cực, bộ mặt nông thôn từng bước được đổi thay. Kết cấu hạ tầng thiết yếu về giao thông, thủy lợi, văn hóa, y tế, giáo dục, sản xuất nông nghiệp phát triển, nhiều mô hình sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế và thu nhập cao cho Nhân dân. Số hộ nghèo giảm nhanh, đời sống vật chất và tinh thần của người dân từng bước được cải thiện. Đặc biệt, chương trình xây dựng nông thôn mới đã được đông đảo Nhân dân nhiệt tình hưởng ứng, tích cực tham gia và trở thành phong trào quần chúng sôi nổi trên địa bàn. Đến cuối năm 2017, xã Nông Thượng đã hoàn thành 19/19 tiêu chí, đạt chuẩn nông thôn mới.

Có được kết quả đó, ngay từ những ngày đầu bắt tay vào xây dựng nông thôn mới, xã xác định công tác tuyên truyền là một trong những nhiệm vụ quan trọng có tính quyết định đến tiến độ thực hiện các tiêu chí. Ban chỉ đạo xã và UBND xã đã phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp thực hiện thường xuyên, liên tục và hiệu quả công tác tuyên truyền nhằm giúp cho cán bộ, Nhân dân hiểu rõ về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới. Nhờ đó đã tạo sức lan toả đến tận thôn, hộ, được người dân đồng tình hưởng ứng. Nắm rõ chủ trương này, tất cả cán bộ phải làm công tác quần chúng, tuyên truyền cho mọi người dân hiểu được mục đích, ý nghĩa và nội dung của chương trình, để từ đó phát huy được vai trò chủ thể của người dân. Do đó, mỗi cán bộ tuyên truyền phải xác định cần tuyên truyền nội dung gì với Nhân dân, cần vận động Nhân dân những gì…

Song song với công tác tuyên truyền, việc ban hành cơ chế chính sách và văn bản hướng dẫn thực hiện có ý nghĩa quan trọng định hướng xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Từ khi thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới (năm 2010) đến nay, xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện hiệu quả các cơ chế, chính sách của cấp trên. Cụ thể như: Lồng ghép các chương trình dự án trên địa bàn; giao quyền chủ động cho người dân và cộng đồng trong thực hiện xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã; hỗ trợ mô hình phát triển sản xuất, xây dựng đường giao thông, làm nhà văn hóa thôn; thu gom, xử lý rác thải, chất thải; chính sách ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp…

Nếu như tại thời điểm năm 2010, xã Nông Thượng chỉ đạt 5/19 tiêu chí, kết thúc giai đoạn 1 (năm 2015) xã đạt 10/19 tiêu chí, thì đến cuối năm 2017 xã đã đạt 19/19 tiêu chí và được UBND tỉnh Bắc Kạn công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Hiện, xã đang thực hiện nâng cao các tiêu chí.

Qua 10 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, được sự quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện của các cấp, ngành, các tổ chức, cá nhân, đặc biệt là sự vào cuộc chủ động, quyết liệt của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân các dân tộc xã nhà, Nông Thượng đã hoàn thành lộ trình xây dựng nông thôn mới với những thành tựu quan trọng: Kinh tế tăng trưởng khá, chuyển dịch cơ cấu theo hướng dịch vụ - thương mại, giá trị tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đều tăng. Thu nhập bình quân đầu người năm 2017 đạt trên 26 triệu đồng. Cơ sở hạ tầng được quan tâm đầu tư xây dựng, 100% thôn có nhà văn hóa, trên 70% các tuyến đường giao thông nông thôn nhựa hóa và bê tông hóa, 76% chiều dài kênh mương được kiên cố hóa, 100% số hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia để phục vụ sinh hoạt và sản xuất. Thu ngân sách đều đạt và vượt chỉ tiêu giao. Văn hóa – xã hội đạt nhiều thành tích nổi bật, hằng năm có từ 90% trở lên thôn đạt danh hiệu “Thôn văn hóa”. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 11% năm 2011 xuống còn 3,37% năm 2018. Hệ thống trường, lớp được xây dựng khang trang, có 2 trường đạt trường chuẩn quốc gia; xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế, đáp ứng được nhu cầu chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân. Các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao thường xuyên được duy trì tổ chức. Công tác chính sách, an sinh xã hội được quan tâm thực hiện có hiệu quả. Quốc phòng - an ninh luôn được đảm bảo, tỷ lệ tuyển quân hàng năm đều đạt 100% chỉ tiêu. Tình hình an ninh chính trị trên địa bàn luôn ổn định và giữ vững, công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tiếp tục được đẩy mạnh. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền và các đoàn thể nhân dân có nhiều đổi mới, hệ thống chính trị hoạt động có hiệu quả.

Có thể thấy, phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới được cấp ủy, chính quyền địa phương và Nhân dân trên địa bàn xã Nông Thượng hưởng ứng mạnh mẽ, tạo ra sức lan tỏa lớn, thật sự mang lại hiệu quả thiết thực đối với đời sống người dân và sự phát triển của địa phương./.

Duy Khánh

Xem thêm