Phiêng Câm từng bước đi lên

 Phiêng Câm là thôn đồng bào Dao thuộc, xã Cao Kỳ (Chợ Mới, Bắc Kạn). Trong những năm qua, bằng phát huy nội lực, 24 hộ đồng bào dân tộc Dao nơi đây đã tương thân, tương ái, đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo… từng bước vượt khó khăn ổn định đời sống.

 Phiêng Câm là thôn đồng bào Dao thuộc, xã Cao Kỳ (Chợ Mới, Bắc Kạn). Trong những năm qua, bằng phát huy nội lực, 24 hộ đồng bào dân tộc Dao nơi đây đã tương thân, tương ái, đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo… từng bước vượt khó khăn ổn định đời sống.

Cũng như các thôn bản vùng cao khác, những năm trước đây Phiêng Câm gặp không ít khó khăn trong việc phát triển kinh tế, chọn cây, con chủ lực để xoá đói giảm nghèo. Trước hết, phát huy thế mạnh tiềm năng đất đai, tích cực áp dụng khoa học kỹ thuật, giống, phân bón cho cây trồng, con nuôi; tận dụng nguồn nước, đồng bào bản ban nhau tích cực khai hoang ruộng nước.

Đến nay thôn đã khai hoang được 3 ha ruộng, nhờ tích cực đầu tư chăm sóc nên cây trồng cho năng suất cao, bảo đảm an ninh lương thực; một số diện tích đồng bào chủ động chuyển sang sản xuất vụ hai để trồng các loại cây, lạc, đỗ tương. Đồng thời, đầu tư cải tạo, thâm canh các cây trồng trên nương nhất là cây ngô lai, tạo động lực phát triển kinh tế, thu nhập từ ngô lai và cây màu khác.

Ngoài ra, ở Phiêng Câm còn có thế mạnh về phát triển trồng rừng như cây quế, hồi, hiện nay toàn thôn đã trồng được trên 10 ha. Mặt khác, thôn tích cực truyên truyền và tạo điều kiện tín chấp cho đồng bào vay vốn từ ngân hàng để đẩy mạnh phát triển chăn nuôi gia súc, nhất là trâu, bò, qua đó góp phần đáng kể vào sự phát triển kinh tế của các hộ gia đình.

Năm 2000, Phiêng Câm gần như 100% hộ vẫn thuộc hộ nghèo, đến nay giảm xuống còn 15 hộ. Hiện tại, 100% số hộ trong thôn có nhà lợp ngói,  trên 98% hộ có xe máy; 10 hộ có ti vi,. Tuy điện lưới Quốc gia chưa về tới thôn, nhưng đồng bào đã tự đầu tư máy phát điện nhỏ chạy bằng sức nứơc, đã bảo đảm thắp sáng và nhu cầu nắm bắt thôn tin qua phương tiện nghe nhìn.

Về lĩnh vực văn hoá, xã hội, trẻ em trong thôn đến tuổi đi học đều đến lớp học,… đồng bào trong thôn luôn giữ gìn và phát huy bản sắc dân tộc, đẩy lùi các hủ tục, bài trừ mê tín, dị đoan. Không có người sinh con thứ 3, không còn tình trạng thách cưới, nhà có người chết không để lâu ngày. Thôn đã xây dựng và tổ chức thực hiện quy ước, hương ước, coi đó là một tiêu chí quan trọng trong xây dựng phát triển kinh tế, văn hoá mới.

Các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, phát luật của Nhà nước được đồng bào nghiêm túc chấp hành; các chỉ thị nghị quyết của tỉnh, huyện và xã được triển khai thuận lợi; tình đoàn kết, đùm bọc lẫn nhau trong dòng họ, làng bản ngày càng thêm bền chặt, trật tự an ninh được đảm bảo. /

PV

Xem thêm