Sở Y tế đánh giá thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Chiều 23/10, Sở Y tế Bắc Kạn tổ chức Hội nghị giao ban công tác tháng 10, đánh giá thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia 10 tháng đầu năm và đề ra các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 02 tháng cuối năm 2023.
Quang cảnh Hội nghị

Quang cảnh Hội nghị

9 tháng năm 2023, Sở Y tế thực hiện tốt công tác tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các văn bản, kế hoạch chỉ đạo về các chương trình y tế. Ngành Y tế đã chủ động triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn.

Từ đầu năm đến nay, ngoài phát hiện 889 ca mắc dịch Covid-19, ghi nhận thêm 05 ổ dịch bệnh truyền nhiễm (01 ổ dịch bệnh tay chân miệng, 01 ổ dịch sốt xuất huyết, 03 ổ dịch thủy đậu) trên địa bàn tỉnh với 98 ca mắc, tất cả đã được điều trị khỏi bệnh, không ghi nhận ca bệnh nặng, không có tử vong. Duy trì tốt công tác khám bệnh, cấp cứu và điều trị người bệnh kịp thời. 9 tháng đầu năm, tổng số lần khám bệnh là 463.636 lượt người; số người bệnh điều trị nội trú 50.182 lượt người. Công suất sử dụng giường bệnh đạt 117,4%...

Đối với Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, tổng kinh phí được UBND tỉnh cấp (bao gồm kế hoạch vốn năm 2022 chuyển sang thực hiện năm 2023 và kế hoạch vốn năm 2023) là hơn 10,6 tỷ đồng. Đến ngày 15/10 giải ngân được trên 1,1 tỷ đồng, đạt 13,2% tổng kinh phí phân bổ, đạt 10,8% tổng kinh phí được giao. Đối với Tiểu dự án 2 - Cải thiện dinh dưỡng thuộc Dự án 3, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, tổng kinh phí thực hiện tuyến huyện (UBND các huyện, thành phố giao) là hơn 4,8 tỷ đồng. Đến ngày 30/9/2023, giải ngân trên 1,3 tỷ đồng, đạt 27,7% tổng kinh phí được giao...

Hội nghị thảo luận, thống nhất các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong những tháng cuối năm như: Rà soát điều chỉnh, bổ sung các mục tiêu, chỉ tiêu Kế hoạch thực hiện chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025 và năm 2023 phù hợp với mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch Sở Y tế giao và tình hình thực tế tại các đơn vị. Hằng năm, chủ động tham mưu cho chính quyền địa phương đưa các nội dung hoạt động của dự án, tiểu dự án, nội dung thành phần về y tế vào kế hoạch hoạt động thực hiện các chương trình MTQG của địa phương để có đủ cơ sở triển khai thực hiện và huy động được nguồn lực tham gia thực hiện Chương trình. Có giải pháp đẩy nhanh tiến độ triển khai và giải ngân các hoạt động của dự án, tiểu dự án thuộc Chương trình; khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thanh quyết toán, đảm bảo tiến độ giải ngân.../.

Xem thêm