Tạm dừng hoạt động 7 chốt kiểm dịch y tế liên ngành

Căn cứ tình hình thực tế công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 808/UBND-VXNV ngày 08/02/2021 về việc tạm dừng hoạt động tại một số chốt kiểm dịch y tế liên ngành phòng, chống dịch Covid-19.

Căn cứ tình hình thực tế công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 808/UBND-VXNV ngày 08/02/2021 về việc tạm dừng hoạt động tại một số chốt kiểm dịch y tế liên ngành phòng, chống dịch Covid-19.

Các chốt kiểm dịch dừng hoạt động nhưng phải chuẩn bị các điều kiện để sẵn sàng tổ chức lại hoạt động khi cần thiết.
Các chốt kiểm dịch dừng hoạt động nhưng phải chuẩn bị các điều kiện để sẵn sàng tổ chức lại hoạt động khi cần thiết.

Theo đó, UBND tỉnh thống nhất chỉ đạo tạm dừng hoạt động tại một số chốt kiểm dịch y tế liên ngành kể từ ngày 08/02/2021, cụ thể như sau:

Huyện Chợ Mới: Chốt tại thôn Bản Cầy, xã Như Cố giáp với xã Thần Sa, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên.

Huyện Ngân Sơn: Chốt tại thôn Nặm Làng, xã Đức Vân giáp với xã Quang Trọng, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng.

Huyện Na Rì: Chốt tại thôn Nặm Dắm, xã Cường Lợi giáp với xã Hưng Đạo, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn; chốt trên tuyến QL3B giáp với huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn và chốt trên tuyến QL279 giáp với huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn.

Huyện Ba Bể: Chốt tại thôn Khuổi Trả, xã Phúc Lộc giáp với xã Thành Công, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng.

Huyện Pác Nặm: Chốt tại thôn Bản Mạn, xã Bằng Thành giáp với xã Sơn Lộ, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng.

UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện chỉ đạo tiếp tục nắm chắc tình hình, chủ động lực lượng và các điều kiện để sẵn sàng tổ chức lại hoạt động của các chốt khi cần thiết nhằm đảm bảo hiệu quả công tác phòng, chống dịch.

Đối với 03 chốt trên tuyến QL3 cũ và QL3 mới (huyện Chợ Mới 02 chốt, huyện Ngân sơn 01 chốt) và 01 chốt trên tuyến QL3C thuộc địa phận xã Bình Trung, huyện Chợ Đồn (giáp với huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên): Tiếp tục duy trì nghiêm hoạt động kiểm tra, kiểm soát phòng, chống dịch theo quy định cho đến khi có thông báo dừng hoạt động.

UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thành phố bám sát diễn biến tình hình dịch bệnh để quyết định hoạt động trở lại hoặc thành lập thêm các chốt kiểm dịch y tế liên ngành tại địa bàn giáp ranh với các tỉnh trong khu vực để kiểm soát dịch bệnh, đồng thời tăng cường triển khai, giám sát thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo các văn bản đã chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh./.

Thanh Huyền

Xem thêm