Tập huấn các văn bản quy phạm pháp luật mới về đầu tư xây dựng

Trong hai ngày 17, 18/9, Sở Xây dựng phối hợp với Cục giám định Nhà nước về công trình xây dựng, Cục quản lý nhà và Thị trường bất động sản, Vụ Kinh tế xây dựng, Vụ Quy hoạch Kiến trúc (Bộ Xây dựng) tổ chức tập huấn văn bản quy phạm pháp luật mới về công tác đầu tư xây dựng. Tham dự hội nghị có đại diện các sở ban, ngành đoàn thể cấp tỉnh, lãnh đạo các huyện, thành phố và một số doanh nghiệp trên địa bàn.

Trong hai ngày 17, 18/9, Sở Xây dựng phối hợp với Cục giám định Nhà nước về công trình xây dựng, Cục quản lý nhà và Thị trường bất động sản, Vụ Kinh tế xây dựng, Vụ Quy hoạch Kiến trúc (Bộ Xây dựng) tổ chức tập huấn văn bản quy phạm pháp luật mới về công tác đầu tư xây dựng. Tham dự hội nghị có đại diện các sở ban, ngành đoàn thể cấp tỉnh, lãnh đạo các huyện, thành phố và một số doanh nghiệp trên địa bàn.

Thời gian qua, Nhà nước đã ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật có nhiều điểm mới liên quan đến công tác đầu tư xây dựng cơ bản. Trong đó có Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 và Luật Kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13.

Hội nghị tập huấn sẽ tập trung triển khai một số Nghị định quy định trong Luật Xây dựng như: Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Quy định chi tiết về quy hoạch xây dựng; Quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng... Các báo cáo viên là các chuyên gia trong lĩnh vực xây dựng cơ bản cũng trao đổi những chuyên đề về Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản.

Hội nghị sẽ giúp các học viên kịp thời cập nhật nội dung các văn bản quy phạm pháp luật mới, nhằm phục vụ tốt cho công tác xây dựng kế hoạch trung hạn và hằng năm tại mỗi đơn vị và tuân thủ các quy định của pháp luật về quản lý đầu tư xây dựng./.

Lê Trang

Xem thêm