Tập huấn chuyên đề về công tác tôn giáo

Sáng 17/7, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tập huấn chuyên đề về công tác tôn giáo năm 2020. Đồng chí Ngô Sách Thực- Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì.

Sáng 17/7, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tập huấn chuyên đề về công tác tôn giáo năm 2020. Đồng chí Ngô Sách Thực- Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì.

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Bắc Kạn.
Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Bắc Kạn.

Tại hội nghị, các đại biểu nghe truyền đạt các chuyên đề như: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc; tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết các tôn giáo, liên hệ với chính sách tôn giáo ở nước ta hiện nay; việc thực hiện Đề án “Tăng cường vận động, đoàn kết các tôn giáo ở nước ta hiện nay.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực đề nghị các đại biểu tập trung tiếp thu đầy đủ các nội dung theo chương trình tập huấn, qua đó vận dụng, thực hiện tốt công tác tôn giáo tại địa phương, góp phần đưa chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về tôn giáo vào cuộc sống./.

 Việt Bắc

Xem thêm