Dân số và Phát triển

Tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ quản lý công tác dân số

0:00 / 0:00
0:00
BBK -Trong các ngày 23-25/8, Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh tổ chức 02 lớp tập huấn kiến thức, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ quản lý công tác dân số năm 2023.
Quang cảnh lớp tập huấn.

Quang cảnh lớp tập huấn.

Tổng số có 128 viên chức làm công tác dân số từ tuyến tỉnh đến trạm y tế xã tham dự. Tham dự tập huấn, các học viên được giảng viên của Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng (Tổng cục Dân số - KHHGĐ) truyền đạt các nội dung, gồm: Kiến thức, kỹ năng tư vấn về sàng lọc chẩn đoán trước sinh và sơ sinh; tổng quan về chương trình sàng lọc, chẩn đoán trước sinh và sơ sinh; một số nhóm bệnh, dị tật thường gặp được phát hiện nhờ sàng lọc chẩn đoán trước sinh và sơ sinh.

Đồng thời, hướng dẫn xử lý một số vấn đề thường gặp trong công tác quản lý, điều hành, tư vấn về sàng lọc chẩn đoán trước sinh và sơ sinh tại địa phương. Một số kiến thức cơ bản về chăm sóc sức khỏe sinh sản tiền hôn nhân và kiến thức, kỹ năng truyền thông, tư vấn. Thực hành áp dụng các kiến thức, kỹ năng thuyết trình về truyền thông, tư vấn chăm sóc sức khỏe sinh sản tiền hôn nhân và sàng lọc, chẩn đoán trước sinh...

Thông qua chương trình tập huấn nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ viên chức làm công tác dân số tuyến huyện và tuyến xã; giúp học viên vận dụng được những kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ để triển khai, tổ chức thực hiện hiệu quả hoạt động dân số tại cơ sở./.

Xem thêm