Thành lập bổ sung 05 chốt kiểm dịch liên ngành

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Thị Minh Hoa vừa ký ban hành Công văn số 618/UBND-VXNV ngày 01 tháng 02 năm 2021 giao UBND các huyện thành lập bổ sung các chốt kiểm dịch y tế liên ngành phòng, chống dịch Covid-19 để kiểm soát người, phương tiện ra, vào địa bàn tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Thị Minh Hoa vừa ký ban hành Công văn số 618/UBND-VXNV ngày 01 tháng 02 năm 2021 giao UBND các huyện thành lập bổ sung các chốt kiểm dịch y tế liên ngành phòng, chống dịch Covid-19 để kiểm soát người, phương tiện ra, vào địa bàn tỉnh.

Chốt kiểm dịch liên ngành trên  tuyến Thái Nguyên - Chợ Mới, thuộc địa phận xã Quảng Chu (Chợ Mới)
Chốt kiểm dịch liên ngành trên tuyến Thái Nguyên - Chợ Mới (QL3 mới), thuộc địa phận xã Quảng Chu (Chợ Mới).

Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh, vừa qua UBND tỉnh đã thành lập 06 chốt kiểm dịch liên ngành tại huyện Chợ Mới, Ngân Sơn, Na Rì và Chợ Đồn. Tuy nhiên tại một số điểm, lưu lượng người di chuyển trên các phương tiện giao thông nhiều, mật độ cao dẫn đến lực lượng chức năng không kịp xử lý, gây tắc nghẽn giao thông, ảnh hưởng tới an toàn giao thông. Bên cạnh đó, còn một số tuyến quốc lộ, tỉnh lộ giáp ranh với các tỉnh khác nên công tác phòng, chống dịch bệnh cần đảm bảo chặt chẽ hơn.

Trên cơ sở đó, UBND tỉnh đã giao UBND các huyện thành lập thêm 05 chốt kiểm dịch y tế liên ngành. Cụ thể, huyện Chợ Mới bổ sung 01 chốt tại thôn Bản Cầy, xã Như Cố (giáp với xã Thần Sa, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên). Huyện Ngân Sơn bổ sung 01 chốt tại thôn Nặm Làng, xã Đức Vân (giáp với xã Quang Trọng, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng). Huyện Na Rì bổ sung 01 chốt tại thôn Nặm Dắm, xã Cường Lợi (giáp với xã Hưng Đạo, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn). Huyện Ba Bể thành lập 01 chốt tại thôn Khuổi Trả, xã Phúc Lộc (giáp với xã Thành Công, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng). Huyện Pác Nặm thành lập 01 chốt tại thôn Bản Mạn, xã Bằng Thành (giáp với xã Sơn Lộ, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng). Mỗi chốt 18 người, chia thành 3 ca làm việc 24/24h.

UBND tỉnh giao UBND huyện Chợ Mới và Ngân Sơn bổ sung thêm lực lượng cho 03 chốt đã hoạt động từ ngày 31/01/2021, gồm 02 chốt trên tuyến Thái Nguyên - Chợ Mới (QL3 mới) và QL3 cũ thuộc huyện Chợ Mới và chốt QL3 tại huyện Ngân Sơn. Mỗi chốt bổ sung 18 người (tổng số 36 người/chốt) để chia làm 02 tổ/01 ca trực.

Căn cứ tình hình thực tế, các địa phương chưa thành lập chốt như UBND huyện Bạch Thông và UBND thành phố Bắc Kạn có biện pháp ứng phó kịp thời, phù hợp với diễn biến dịch bệnh trong tỉnh. UBND các huyện Chợ Đồn, Ba Bể, Pác Nặm chủ động đánh giá, dự báo sát tình hình để quyết định thành lập thêm các chốt kiểm dịch y tế liên ngành tại địa bàn giáp ranh với các tỉnh trong khu vực./.

Thanh Huyền

Xem thêm