Thông báo lịch ghi chỉ số công tơ dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021

Kính gửi quý khách hàng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Kính gửi quý khách hàng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Năm 2021, dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu vào các ngày 11, 12, 13, 14 tháng 02 năm 2021 (ngày 30, 01, 02, 03 Tết). Để đảm bảo công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng, đặc biệt là công tác ghi chỉ số công tơ đúng theo quy định và không trùng với các ngày nghỉ Tết và ứng phó với dịch Covid19, Công ty Điện lực Bắc Kạn sẽ điều chỉnh lịch ghi chỉ số công tơ như sau:

Lịch ghi chỉ số của 04 phiên ghi ngày 11,12 và 13,14 sẽ được điều chỉnh theo nguyên tắc 02 phiên ghi sớm hơn trước Tết (mỗi phiên ghi sớm hơn 01 ngày), 02 phiên ghi muộn hơn sau Tết (mỗi phiên ghi muộn hơn 01 ngày), cụ thể như sau:

+ Phiên ghi chỉ số ngày 11/02/2021 sẽ được chuyển ghi ngày 10/02/2021.

+ Phiên ghi chỉ số ngày 12/02/2021 sẽ được chuyển ghi ngày 11/02/2021.

+ Phiên ghi chỉ số ngày 13/02/2021 sẽ được chuyển ghi ngày 14/02/2021.

+ Phiên ghi chỉ số ngày 14/02/2021 sẽ được chuyển ghi ngày 15/02/2021.

Công ty Điện lực Bắc Kạn xin thông báo đến các khách hàng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn được biết về việc thay đổi lịch ghi chỉ số và chủ động phối hợp, giám sát công tác ghi chỉ số đảm bảo chính xác, công bằng.

Nhân dịp năm mới Tân Sửu 2021, Công ty Điện lực Bắc Kạn xin gửi lời chúc An Khang – Thịnh Vượng đến quý khách hàng!

Xem thêm