Thư viện tỉnh Bắc Kạn: Tổ chức các hoạt động thích ứng an toàn, linh hoạt với tình hình dịch Covid-19

Trong điều kiện dịch bệnh có những diễn biến phức tạp, Thư viện tỉnh Bắc Kạn đã có nhiều đổi mới trong hoạt động, phát huy sự sáng tạo, bảo đảm an toàn trong việc tổ chức phục vụ nhu cầu của độc giả. Qua đó, vừa nâng cao năng lực hoạt động, vừa góp phần nâng cao dân trí, xây dựng xã hội học tập.

Hướng dẫn học viên tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Bắc Kạn thực hiện các quy định và tìm, đọc sách báo.
Hướng dẫn học viên tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Bắc Kạn thực hiện các quy định và tìm, đọc sách báo.

Thời gian qua, đặc biệt là từ đầu năm 2021 đến nay, để bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, nâng cao chất lượng hoạt động, Thư viện tỉnh Bắc Kạn đã chú trọng công tác xây dựng vốn tài liệu, lựa chọn bổ sung những tài liệu có chất lượng, phù hợp với tình hình chính trị, kinh tế - xã hội của địa phương, đáp ứng nhu cầu của bạn đọc. Trong năm 2021, đã bổ sung được 2.071 cuốn sách (trong đó, từ nguồn ngân sách Nhà nước cấp là 1.160 cuốn sách, nguồn biếu tặng 911 cuốn sách); sưu tầm 12.167 trang tư liệu của các dân tộc thiểu số (trong đó có 10.660 trang tài liệu sách in và 1.507 tài liệu Hán Nôm); số hóa 31 bài dự thi đạt giải vòng sơ khảo Cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc năm 2021.

Đối với công tác xử lý tài liệu, đơn vị đã thực hiện xử lý nghiệp vụ sách mới bổ sung theo đúng quy trình nghiệp vụ để phục vụ bạn đọc; số hóa được 10.660 trang tài liệu sưu tầm của các dân tộc thiểu số; phục chế 250 cuốn sách để phục vụ bạn đọc; xử lý nghiệp vụ kho, đóng 200 tập báo lưu kho bảo quản theo quy định.

Trong công tác phát triển mạng lưới, đã thực hiện luân chuyển tài liệu đến 07 thư viện huyện, 09 thư viện xã, 03 điểm của Dự án BMGF-VN và thư viện Trại tạm giam Công an tỉnh. Ngoài ra, luân chuyển đến 07 trường phổ thông dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh và tủ sách thị trấn Đồng Tâm (Chợ Mới); hướng dẫn về công tác chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ thư viện cấp huyện, công tác quản lý, khai thác vốn tài liệu cho cán bộ trực điểm bưu điện - văn hóa xã. Phối hợp thành lập thư viện tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Bắc Kạn, đã hỗ trợ vốn tài liệu ban đầu 500 cuốn sách và 40 số báo, tạp chí, đồng thời hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ phụ trách thư viện.

Theo lãnh đạo Thư viện tỉnh Bắc Kạn, để thích ứng với tình hình dịch bệnh Covid-19,  đơn vị đã đẩy mạnh hoạt động phục vụ bạn đọc từ xa, cung cấp danh mục sách và tra cứu sách theo yêu cầu của bạn đọc trên các trang mạng xã hội (Zalo, Facebook). Linh động cho độc giả mượn sách về nhà bằng cách tăng số đầu sách cho phép mượn theo quy định từ tối đa 3 đầu sách tăng lên 5-7 đầu sách/lượt mượn và gia hạn thời gian trả sách từ 2 tuần tăng lên tối đa 6 tuần. Tăng cường xây dựng những Video giới thiệu sách mới, sách hay cho bạn đọc theo dõi; đăng tải Video những bài dự thi đạt giải vòng sơ khảo Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2021 trên Fanpage của thư viện.

Học viên điều trị cai nghiện tham gia trải nghiệm đọc sách tại xe thư viện lưu động của Thư viện tỉnh Bắc Kạn.
Học viên điều trị cai nghiện tham gia trải nghiệm đọc sách tại xe thư viện lưu động của Thư viện tỉnh Bắc Kạn.

Cùng với đó, mô hình phục vụ ngoài thư viện bằng xe thư viện lưu động đa phương tiện tại các trường học, ngoài phục vụ việc đọc sách, truy cập Internet, các em học sinh còn được tham gia các hoạt động như: Vẽ tranh theo sách hoặc theo chủ đề; trò chơi đố vui về sách, đố vui kiến thức, “Rung chuông vàng”; hoạt động Stem khoa học vui… Qua mô hình này, chỉ số phát triển văn hóa đọc trong nhà trường và cộng đồng cũng được nâng cao.

Dù tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng đến lượt bạn đọc trực tiếp, nhưng nhìn nhận khách quan cho thấy hoạt động của Thư viện tỉnh Bắc Kạn đang từng bước trở thành trung tâm thông tin, văn hóa và giáo dục hữu ích, đáp ứng nhu cầu học tập, nghiên cứu và giải trí của người sử dụng. Với nhiều đổi mới trong tổ chức các hoạt động chuyên môn, trong năm 2021, Thư viện tỉnh Bắc Kạn đã phục vụ (phục vụ tại thư viện, phục vụ lưu động và phục vụ thông qua không gian mạng) hơn 46.000 lượt độc giả, đạt 119% so với kế hoạch. Việc tổ chức các hoạt động thư viện bảo đảm các nguyên tắc phòng, chống dịch bệnh trên tinh thần chủ động, linh hoạt, sáng tạo.

Từ kết quả đã đạt được, trong năm 2022, Thư viện tỉnh Bắc Kạn tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động trên cơ sở thích ứng an toàn, linh hoạt với tình hình dịch Covid-19 trong tình hình mới. Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, đẩy mạnh các hoạt động hướng về cơ sở, tăng cường công tác luân chuyển sách và phục vụ bạn đọc. Cùng với đó, đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển thư viện số, thực hiện liên thông ở mọi loại hình thư viện, bảo đảm cung ứng hiệu quả dịch vụ cho người sử dụng thư viện.../.

H.V

Xem thêm