Thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi công cộng

Ngày 08/02, UBND tỉnh ban hành văn bản số 798/UBND-VXNV về việc đeo khẩu trang phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi công cộng.

Ngày 08/02, UBND tỉnh ban hành văn bản số 798/UBND-VXNV về việc đeo khẩu trang phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi công cộng.

Xem thêm