Pác Nặm:

Thực hiện tốt chính sách dân tộc, tôn giáo

Pác Nặm là huyện vùng cao còn nghèo khó, với phần lớn dân số là đồng bào các dân tộc thiếu số. Vì vậy, việc thực hiện tốt chính sách dân tộc và tôn giáo có ý nghĩa quan trọng trong phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Pác Nặm là huyện vùng cao còn nghèo khó, với phần lớn dân số là đồng bào các dân tộc thiếu số. Vì vậy, việc thực hiện tốt chính sách dân tộc và tôn giáo có ý nghĩa quan trọng trong phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

d
Nhờ sự hỗ trợ về giống, phân bón, kỹ thuật của huyện đã giúp đồng bào Mông, xã Cổ Linh có vụ dong riềng thắng lợi.

Cốc Nghè là thôn vùng cao khó khăn của xã Cổ Linh với 100% hộ dân là đồng bào người Mông. Những năm qua, lợi dụng trình độ dân trí thấp, địa hình phức tạp các đối tượng xấu đã lôi kéo một số hộ dân trong thôn. Điều này làm ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt, sản xuất thường ngày của đồng bào, cũng như tình hình an ninh, trật tự của địa phương. Trước tình hình đó, Huyện uỷ Pác Nặm đã chỉ đạo cho các cấp, ngành trong toàn huyện đẩy mạnh việc tuyên truyền đến đồng bào. Trong năm 2012, Pác Nặm đã phân cử 13 đoàn thuộc các cơ quan, đơn vị trong huyện đến trực tiếp thăm nắm đời sống và tâm tư nguyện vọng của người dân và đẩy mạnh tuyên truyền đường lối chính sách, pháp luật đến với bà con. Đi cùng với đó, huyện Pác Nặm cũng sử dụng nguồn vốn từ các chương trình, dự án nhằm giúp người dân phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Cụ thể, các hộ dân trong thôn được hỗ trợ phân bón, giống cây trồng theo các chương trình giảm. 10 hộ nghèo được hỗ trợ 10 con bò, 8 hộ được đi tham quan học tập ở Hà Giang để phát triển trồng cỏ, qua đó đẩy mạnh việc chăn nuôi và xây dựng kênh mương thuỷ lợi. Nhờ các chính sách trên, mà đời sống của người dân bớt khó khăn, lòng tin vào Đảng, chính quyền ngày càng được củng cố.

Cốc Nghè chỉ là một trong nhiều thôn, bản của huyện Pác Nặm nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của Đảng và Nhà nước. Các chương trình giảm nghèo như: Chương trình 30 a, 135, Dự án 3PAD được triển khai đến tận các thôn, bản vùng cao tạo điều kiện cho đồng bào thiểu số vươn lên trong cuộc sống. Năm 2012, huyện Pác Nặm đã thực hiện nhiều hoạt động liên quan đến chính sách dân tộc và tôn giáo. Cho vay đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 32/2007/QĐ-TTg và Quyết định số 126/2008/QĐ-TTg với tổng dư nợ 1.476 triệu đồng. Hỗ trợ trực tiếp cho người dân nghèo theo Quyết định 102/2009/QĐ-TTg với số tiền 1.378 triệu đồng cho 2.756 hộ. Những nguồn hỗ trợ này thực sự mang lại những lợi ích to lớn cho đồng bào các dân tộc thiếu số. Tạo động lực để bà con phát triển kinh tế, vươn lên trong cuộc sống.

Do địa hình vùng núi cao, dân cư phân tán nên nhiều thôn bản của Pác Nặm vẫn chưa có điện lưới quốc gia. Vì thế, chính sách hỗ trợ dầu hoả thắp sáng giúp cho người dân vùng cao vơi bớt khó khăn trong sinh hoạt. Tổng số đã có 2.164 hộ, được hỗ trợ số dầu 10.820 lít, tương ứng với số tiền 229.384.000 đồng.

Nhằm nâng cao đời sống văn hoá tinh thần và đáp ứng nhu cầu về thông tin cho người dân, huyện Pác Nặm luôn đảm bảo cấp phát các ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng núi, vùng đặc biệt khó khăn với 20 loại ấn phẩm tương ứng 120.267 tờ, cuốn. Thông qua các ấn phẩm này, bà con vùng cao nắm bắt tốt hơn chủ trương, chính sách, pháp luật cũng như các kiến thức khoa học kỹ thuật áp dụng cho sản xuất. Bên cạnh đó, huyện Pác Nặm còn phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh tổ chức 4 lớp tuyên truyền về chính sách dân tộc với 170 người tham gia.

Đồng chí Hoàng Kim Hồng – Bí thư Huyện uỷ Pác Nặm cho biết: Huyện Pác Nặm có 6.181 hộ với 30.891 nhân khẩu, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm đa số. Vì thế, chính sách dân tộc và tôn giáo có vai trò quan trọng đối với sự phát triển của địa phương. Nhận thức được vấn đề này, những năm qua, Pác Nặm đã dành nhiều nguồn lực chăm lo đời sống cho đồng bào vùng cao thông qua nhiều chương trình, dự án khác nhau. Chính sách dân tộc và tôn giáo đã mang lại những lợi ích thiết thực cho người dân. Giúp họ vượt qua khó khăn, tăng cường tình đoàn kết dân tộc, xây dựng quê hương Pác Nặm ngày một tươi sáng./.

Xuân Nghiệp

Xem thêm