Tiếp nhận kinh phí ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19

Chiều 12/7, Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn đã tiếp nhận số tiền hơn 24 triệu đồng của Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn để hỗ trợ các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19.

Đồng chí Triệu Thị Thúy- Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn tiếp nhận ủng hộ của Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn.
Đồng chí Triệu Thị Thúy- Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn tiếp nhận ủng hộ của Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn.

Thay mặt Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Triệu Thị Thúy cảm ơn, ghi nhận sự chia sẻ, đóng góp của Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn. Nguồn kinh phí này sẽ được chuyển tới Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Bắc Kạn và các cơ sở y tế để nhằm góp thêm nguồn lực mua vật tư y tế, hỗ trợ các khu cách ly và động viên lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19./.

Hoàng Vũ

Xem thêm