Tìm cha, mẹ đẻ của trẻ bị bỏ rơi

Theo Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh Bắc Kạn, khoảng 12 giờ 00 phút ngày 21 tháng 4 năm 2022, có một trẻ sơ sinh bị bỏ rơi tại cổng Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh Bắc Kạn.

Đặc điểm: Rốn chưa rụng, giới tính nữ, cân nặng khoảng 3.000 gram, sức khỏe tốt, ngoài ra không có đặc điểm gì riêng biệt. Sau khi thực hiện các thủ tục theo quy định, UBND phường Đức Xuân, TP. Bắc Kạn đã bàn giao khẩn cấp trẻ vào chăm sóc, nuôi dưỡng tại Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh Bắc Kạn.

 

Căn cứ điểm a, khoản 2, Điều 28 Nghị định 20/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ về Quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội; Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh Bắc Kạn thông báo: Ai là cha, mẹ đẻ của trẻ nói trên đến Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh Bắc Kạn để làm thủ tục nhận lại con. Thông báo này được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng và có hiệu lực trong vòng 25 ngày làm việc kể từ ngày thông báo. Nếu quá thời gian trên không có ai đến nhận trẻ thì Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh Bắc Kạn sẽ làm các thủ tục theo quy định của pháp luật hiện hành./.

Việt Bắc

Xem thêm