Tổng kết 10 năm hoạt động trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Ngày 11/12, tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm hoạt động trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh (2002 - 2012). Đồng chí Triệu Đức Lân - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh dự.

Ngày 11/12, tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm hoạt động trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh (2002 - 2012). Đồng chí Triệu Đức Lân - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh dự.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Triệu Đức Lân nhấn mạnh: Hội nghị lần này là dịp để đánh giá kết quả đạt được, những hạn chế còn tồn tại trong 10 năm thực hiện hoạt động trợ giúp pháp lý trên phạm vi toàn tỉnh. Vì vậy, các đại biểu cần tập trung đánh giá, phân tích khách quan, chính xác những mặt làm được và chưa làm được, từ đó đưa ra các giải pháp thiết thực để nâng cao chất lượng hoạt động trợ giúp pháp lý trong thời gian tiếp theo.

N
 

Qua 10 năm triển khai, hoạt động trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Hiện nay, toàn tỉnh có 01 Trung tâm trợ giúp pháp lý cấp tỉnh, 06 chi nhánh trợ giúp pháp lý đặt tại các huyện; 100 câu lạc bộ trợ giúp pháp lý tại các xã, phường, thị trấn và 180 cộng tác viên trợ giúp pháp lý. Thông qua hoạt động trợ giúp pháp lý, các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước đã từng bước đi vào cuộc sống, người dân có điều kiện được tiếp cận với pháp luật để tham gia vào các quan hệ xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người nghèo, đối tượng chính sách và các đối tượng khác thuộc diện được hưởng trợ giúp pháp lý miễn phí, góp phần giữ vững an ninh chính trị, hạn chế tình trạng tố cáo, khiếu kiện vượt cấp.

Trao bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc
Các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác trợ giúp pháp lý được UBND tỉnh tặng bằng khen.

Với mục tiêu và phương châm hướng về cơ sở, trong 10 năm qua Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh đã thực hiện trợ giúp pháp lý lưu động tại 557 điểm/500 lượt xã; thụ lý và thực hiện tư vấn 3.470 vụ việc cho 3.337 đối tượng tại các đợt trợ giúp pháp lý lưu động. Nhiều nội dung các văn bản pháp luật đã được tuyên truyền, phổ biến như: Bộ luật Hình sự, Bộ luật Dân sự, Luật Đất đai, Luật Bình đẳng giới… thu hút 26.700 lượt người tham dự; cấp miễn phí gần 139.000 tờ gấp, tài liệu tìm hiểu pháp luật các loại. Thông qua các hoạt động trợ giúp pháp lý, Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh và các chi nhánh đã hỗ trợ, phối hợp với các cơ quan nhà nước, cơ quan tố tụng và người có thẩm quyền xem xét, giải quyết vướng mắc pháp luật của người dân một cách kịp thời, khách quan và đúng pháp luật…


Nhân dịp này, 09 tập thể và 12 cá nhân đã được nhận bằng khen của UBND tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động trợ giúp pháp lý giai đoạn 2002 - 2012./.


Phạm Ngân

Xem thêm