Ngân hàng Chính sách xã hội:

Triển khai cho vay đối với cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19

Theo Quyết định số 11/2022/QĐ-TTg ngày 27/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ, cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 được vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) để duy trì hoạt động.

Cùng với các đối tượng khác theo quy định, cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 được vay vốn từ NHCSXH để duy trì hoạt động (Ảnh: Khách hàng thực hiện thủ tục vay vốn tại Chi nhánh NHCSXH tỉnh Bắc Kạn).
Cùng với các đối tượng khác theo quy định, cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 được vay vốn từ NHCSXH để duy trì hoạt động (Ảnh: Khách hàng thực hiện thủ tục vay vốn tại Chi nhánh NHCSXH tỉnh Bắc Kạn).

Theo đó, đối tượng được vay là các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập, gồm: Nhóm trẻ độc lập, lớp mẫu giáo độc lập, lớp mầm non độc lập thuộc loại hình dân lập, tư thục (gọi chung là cơ sở giáo dục mầm non độc lập dân lập, tư thục); nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non thuộc loại hình dân lập, tư thục (gọi chung là trường mầm non dân lập, tư thục), trường tiểu học tư thục theo quy định của pháp luật.

Điều kiện vay vốn là phải dừng hoạt động theo yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19 ít nhất 1 tháng tính đến thời điểm vay vốn; có phương án vay vốn để phục hồi, duy trì hoạt động; tại thời điểm đề nghị vay vốn, khách hàng không có nợ xấu tại các tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài phát sinh trước thời điểm 23/01/2020.

Mức vốn cho vay tối đa 80 triệu đồng/cơ sở giáo dục mầm non độc lập dân lập, tư thục; tối đa 200 triệu đồng/trường mầm non dân lập, tư thục, tiểu học tư thục. Mức cho vay cụ thể đối với mỗi trường hợp do NHCSXH nơi cho vay xác định dựa trên phương án vay vốn của khách hàng.

Lãi suất cho vay 3,3%/năm; lãi suất nợ quá hạn bằng lãi suất cho vay hộ nghèo tại thời điểm vay vốn. Thời hạn cho vay tối đa 36 tháng.

Thời gian giải ngân nguồn vốn cho vay không vượt quá thời điểm ngày 31/12/2023 hoặc thời điểm hết nguồn vốn cho vay, tùy theo điều kiện nào đến trước.

Đối với khách hàng vay có mức vay đến 100 triệu đồng không phải thực hiện biện pháp bảo đảm tiền vay. Đối với khách hàng vay có mức vay trên 100 triệu đồng phải thực hiện bảo đảm tiền vay theo quy định của pháp luật về giao dịch bảo đảm và các quy định hiện hành của NHCSXH./.

H.V

Xem thêm