Triển khai hoạt động công đoàn năm học 2023 - 2024

0:00 / 0:00
0:00
BBK -Ngày 29/8, Công đoàn ngành Giáo dục và Đào tạo Bắc Kạn tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2022 – 2023, đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm học 2023 – 2024.
Quang cảnh Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị.

Năm học 2022 - 2023, các cấp công đoàn ngành Giáo dục đã làm tốt chức năng, nhiệm vụ, động viên cán bộ, nhà giáo, người lao động tích cực thi đua dạy tốt, học tốt, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đại hội Công đoàn đoàn cấp cơ sở và Đại hội Công đoàn ngành hoàn thành đúng kế hoạch đề ra.

Các phong trào thi đua, các cuộc vận động tiếp tục triển khai hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người lao động. Chương trình "1 triệu sáng kiến vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19" thực hiện vượt chỉ tiêu cấp trên giao.

Năm học 2023 – 2024, toàn ngành phấn đấu 100% công đoàn cơ sở tổ chức Hội nghị cán bộ, nhà giáo, người lao động và Hội nghị người lao động. 95% đơn vị tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho đoàn viên. 100% đoàn viên được học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, công đoàn, các chế độ chính sách liên quan đến cán bộ, nhà giáo, người lao động. 90% số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn đơn vị văn hoá trở lên…

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Đồng chí Phan Ngọc Tuệ, Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục và Đào tạo Bắc Kạn thừa uỷ quyền của Công đoàn Giáo dục Việt Nam trao Bằng khen chuyên đề cho 02 cá nhân.

Đồng chí Phan Ngọc Tuệ, Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục và Đào tạo Bắc Kạn thừa uỷ quyền của Công đoàn Giáo dục Việt Nam trao Bằng khen chuyên đề cho 02 cá nhân.

Dịp này, nhiều tập thể, cá nhân đã được nhận Bằng khen do Liên đoàn Lao động tỉnh, Công đoàn Giáo dục Việt Nam và Công đoàn ngành Giáo dục và Đào tạo Bắc Kạn trao tặng./.

Xem thêm