Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và Ngân hàng Nhà nước ký kết chương trình phối hợp công tác

Chiều 6/6, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Kạn và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp công tác. Đồng chí Nguyễn Hoàng Hiệp- Phó Bí thư Tỉnh ủy dự. 
Căn cứ Chương trình phối hợp công tác giữa Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Kạn và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Kạn đã xây dựng chương trình phối hợp công tác giữa hai đơn vị và tổ chức ký kết. 
Hai đơn vị tiến hành ký kết.
Hai đơn vị tiến hành ký kết.
Nội dung phối hợp tập trung vào 3 vấn đề lớn là triển khai các hoạt động tuyên truyền; triển khai hoạt động giám sát và phản biện xã hội; phối hợp vận động triển khai các chính sách xóa đói, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội. Theo đó, hai đơn vị sẽ phối hợp thực hiện tuyên truyền rộng rãi chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; trao đổi, cung cấp thông tin và phản ánh tình hình dư luận nhân dân về lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng; giám sát thực hiện chủ trương, chính sách trong lĩnh vực ngân hàng; góp ý dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng; vận động các tổ chức tín dụng đóng góp an sinh xã hội… 
Phát biểu tại lễ ký kết đồng chí Nguyễn Hoàng Hiệp- Phó Bí thư Tỉnh ủy biểu dương sự tích cực, chủ động của hai đơn vị trong xây dựng chương trình phối hợp và tổ chức ký kết. Thực hiện chương trình phối hợp sẽ giúp người dân hiểu, tiếp cận được với hoạt động tín dụng hiệu quả cũng như phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội. Đồng chí đề nghị hai đơn vị cần triển khai có hiệu quả những nội dung đã ký kết để tạo niềm tin cho nhân dân và đóng góp tích cực vào công cuộc phát triển kinh tế- xã hội của địa phương./.
Tuấn Sơn

Xem thêm