Đại hội Đoàn Thanh niên Bộ CHQS tỉnh lần thứ VI

Sáng 08/7, Đoàn Thanh niên Bộ CHQS tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022 – 2027. Tham dự có Đại tá Dương Hoàng Hồng- Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; lãnh đạo đại diện Quân khu 1, Tỉnh đoàn cùng 60 đoàn viên ưu tú, tiêu biểu đại diện cho tuổi trẻ lực lượng vũ trang tỉnh.

aaa
Đại biểu bỏ phiếu bầu đại biểu dự Đại hội Đoàn cấp trên.

Báo cáo chính trị tại Đại hội nêu rõ: Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Quân sự, Thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh; sự chỉ đạo, hướng dẫn của cơ quan Cục Chính trị Quân khu 1, Tỉnh đoàn, trong nhiệm kỳ qua, công tác Đoàn và phong trào của Đoàn Thanh niên Bộ CHQS tỉnh đã có bước phát triển mới. Các hoạt động giáo dục, tuyên truyền, xung kích thực hiện nhiệm vụ, xây dựng tổ chức Đoàn tham gia xây dựng tổ chức Đảng và hoạt động kết nghĩa được triển khai thực hiện đồng bộ, đạt hiệu quả thiết thực, thực sự là lực lượng xung kích, nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ của đơn vị, góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”. Từ kết quả của phong trào thanh niên, trong 05 năm qua có 63 tập thể, 106 lượt cá nhân được Quân khu 1, Tỉnh đoàn, lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong toàn đơn vị tuyên dương, khen thưởng.

Với khẩu hiệu hành động “Đoàn kết – Trách nhiệm – Tiên phong – Sáng tạo – Quyết thắng”, Đại hội đã thảo luận, biểu quyết thông qua các chỉ tiêu, nhiệm vụ, chương trình hành động của công tác Đoàn và phong trào thanh niên Bộ CHQS tỉnh nhiệm kỳ 2022 – 2027, một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tham mưu, đề xuất với Đảng ủy Quân sự tỉnh ra nghị quyết lãnh đạo công tác Đoàn và phong trào thanh niên giai đoạn 2022 – 2027 và những năm tiếp theo. Đẩy mạnh các phong trào thi đua, tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị từ cấp cơ sở trở lên. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình phối hợp giữa Bộ CHQS tỉnh với Tỉnh đoàn Bắc Kạn về “Phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc giai đoạn 2021 – 2025”...

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh; Quân khu 1 và Tỉnh đoàn chụp ảnh lưu niệm với Đoàn đại biểu dự Đại hội
Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh, Quân khu 1 và Tỉnh đoàn chụp ảnh lưu niệm với Đoàn đại biểu dự Đại hội.

Đại hội đóng góp vào văn kiện Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh nhiệm kỳ tới và bầu đoàn đại biểu đại diện cho đoàn viên, thanh niên lực lượng vũ trang tỉnh tham dự Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027 gồm 09 đại biểu chính thức và 02 đại biểu dự khuyết./.

Việt Bắc

Xem thêm