Hỗ trợ người dân kích hoạt tài khoản định danh điện tử

BBK - Đoàn Thanh niên và Hội Phụ nữ Công an tỉnh Bắc Kạn vừa thành lập Đội tình nguyện và ra quân tuyên truyền, hướng dẫn đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 1, 2 tại phường Đức Xuân (TP. Bắc Kạn).
Hội viên Hội Phụ nữ Công an tỉnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân đăng ký và kích hoạt tài khoản định danh điện tử.

Hội viên Hội Phụ nữ Công an tỉnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân đăng ký và kích hoạt tài khoản định danh điện tử.

Tại đây, 42 thành viên Đội tình nguyện phối hợp với Đoàn Thanh niên phường Đức Xuân đã tổ chức tuyên truyền, vận động hơn 100 đoàn viên thanh niên trên địa bàn phường thực hiện đăng ký và kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 1 hoặc mức độ 2.

Với chủ trương “Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người”, thời gian tới, Đội tình nguyện sẽ phối hợp cùng Công an các đơn vị, địa phương và Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 06 các cấp, tổ chức hướng dẫn Nhân dân đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử, cài đặt, sử dụng ứng dụng VNeID, cách thức đăng ký tài khoản trên Cổng dịch vụ công. Cung cấp kiến thức, hỗ trợ người dân tiếp cận, thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030, tại các cơ quan, đơn vị, trường học, địa bàn dân cư theo đúng tiến độ, chỉ tiêu mà Bộ Công an đề ra./.

cài VnID

Xem thêm