Hội thảo phản biện dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn khóa X

Ngày 29/7, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tổ chức Hội thảo phản biện dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn khóa X trình Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Kạn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Đồng chí Hoàng Ngọc Đường- Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh phát biểu tại Hội thảo.
Ông Hoàng Ngọc Đường- Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh chủ trì Hội thảo.

Đa số các ý kiến đều đánh giá cao công tác chuẩn bị của Tỉnh đoàn và cơ bản nhất trí kết cấu, nội dung dự thảo Báo cáo chính trị; từng phần các mục sắp xếp logic, phản ánh khá đầy đủ nhiệm vụ của Đoàn trong nhiệm kỳ trước và nhiệm kỳ 2022 - 2027. Chủ đề thể hiện được mục tiêu cơ bản, những định hướng chủ yếu, xuyên suốt trong nhiệm kỳ; tuy nhiên nên cân nhắc dùng cụm từ dễ hiểu, phù hợp thực tế. Đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh đoàn trao đổi, làm rõ thêm cơ sở xác định phương châm chỉ đạo.

Về đánh giá kết quả, cơ bản các ý kiến đồng tình, tuy nhiên quá trình đánh giá cần rà soát lại hoạt động của Đoàn gắn với thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các chính sách của tỉnh. Ở từng phong trào, hoạt động nên tập trung đánh giá các hoạt động nổi bật, cách làm hay, mô hình sáng tạo và tác động đối với thanh thiếu nhi. Nghiên cứu, trao đổi thêm với cơ quan chuyên môn liên quan để có cơ sở thực tế trong đánh giá, thống nhất về số liệu, sử dụng số liệu gần nhất để đánh giá tình hình thanh niên.

Đối với nhiệm vụ, giải pháp, cần nghiên cứu thêm dự báo tình hình quốc tế, trong nước được nêu trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng và diễn biến tình hình trong nước trước tác động của tình hình thế giới, khu vực,… Làm rõ hơn việc “nâng cao năng lực số” cho thanh thiếu nhi; rà soát các sản phẩm OCOP do thanh niên đứng chủ, từ đó hỗ trợ tiếp cận chính sách theo Nghị quyết 01/2022/NQ-HĐND của HĐND tỉnh. Xem xét, bổ sung thêm đối tượng thiếu nhi yếu thế (khuyết tật, bị bỏ rơi). Xây dựng chương trình hành động của tổ chức Đoàn từ tỉnh đến cơ sở trong thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh…/.

Anh Thúy

Xem thêm