Khảo sát hiện trạng phát triển đô thị để thành lập thành phố Bắc Kạn

Ngày 28/6, đoàn công tác liên ngành do đồng chí Nguyễn Duy Thăng – Thứ trưởng Bộ Nội vụ làm trưởng đoàn đã tiến hành khảo sát hiện trạng phát triển đô thị để thành lập các phường Xuất Hoá, Huyền Tụng và thành lập thành phố Bắc Kạn trực thuộc tỉnh.

Ngày 28/6, đoàn công tác liên ngành do đồng chí Nguyễn Duy Thăng – Thứ trưởng Bộ Nội vụ làm trưởng đoàn đã tiến hành khảo sát hiện trạng phát triển đô thị để thành lập các phường Xuất Hoá, Huyền Tụng và thành lập thành phố Bắc Kạn trực thuộc tỉnh.

Tiếp đón và làm việc với đoàn về phía tỉnh ta có các đồng chí: Nông Văn Chí – Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Triệu Đức Lân – Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Duy Chinh – Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành; lãnh đạo thị xã Bắc Kạn và 2 xã Xuất Hoá, Huyền Tụng.

Khảo sát hiện trạng phát triển đô thị để thành lập thành phố Bắc Kạn ảnh 1

Đồng chí Nguyễn Duy Thăng - Thứ trưởng Bộ Nội vụ phát biểu kết luận chuyến khảo sát.

 


Theo báo cáo tại buổi làm việc, đến nay cả 2 xã Xuất Hoá và Huyền Tụng đã đạt 4/4 tiêu chuẩn để thành lập phường: Mật độ dân số, tỷ lệ lao động phi nông nghiệp, hệ thống các công trình hạ tầng đô thị, và quy hoạch chi tiết được phê duyệt. Đối với Đề án thành lập thành phố Bắc Kạn, hiện thị xã Bắc Kạn đã đạt 9/10 tiêu chuẩn, tiêu chuẩn còn lại là quy mô dân số, đạt gần 69.000/75.000 người.

Trên cơ sở khảo sát thực địa và báo cáo của tỉnh Bắc Kạn, đa số các thành viên của đoàn khảo sát đều đánh giá cao nỗ lực phát triển kinh tế – xã hội của thị xã Bắc Kạn, cũng như quá trình xây dựng Đề án thành lập các phường Xuất Hoá, Huyền Tụng và thành lập thành phố Bắc Kạn trực thuộc tỉnh. Đoàn khảo sát cũng chỉ ra những hạn chế, thiếu sót cần được sửa đổi, bổ sung để hoàn thiện đề án, cũng như những vấn đề Bắc Kạn cần thực hiện để thị xã Bắc Kạn sớm được công nhận là thành phố vào năm 2015, cụ thể: Đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội đô thị, nhất là ở 2 xã chuẩn bị thành lập phường; nâng cao thu nhập, mức sống cho người dân; có giải pháp tốt xử lý chất thải, nước thải đô thị, trong đó có 2 phường chuẩn bị được thành lập; quy hoạch, bố trí đầy đủ nhân sự khi chuyển đổi mô hình hoạt động từ xã lên phường và từ thị xã lên thành phố; hoàn thiện bản đồ quy hoạch chi tiết, cũng như các số liệu trình bày trong đề án…


Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nông Văn Chí đã bày tỏ lòng biết ơn đối với sự quan tâm, giúp đỡ của Trung ương, cũng như của đoàn khảo sát trong quá trình xây dựng thị xã Bắc Kạn trở thành thành phố vào năm 2015. Các ý kiến đóng góp, thắc mắc của đoàn khảo sát đã được lãnh đạo thị xã Bắc Kạn tiếp thu, giải trình một cách cụ thể.


Phát biểu kết luận chuyến khảo sát, đồng chí Nguyễn Duy Thăng đánh giá, về cơ bản cả 2 xã Huyền Tụng và Xuất Hóa đã đủ điều kiện để thành lập phường và thị xã Bắc Kạn thành lập thành phố. Tuy nhiên, vẫn còn không ít vấn đề mà thị xã Bắc Kạn cần giải quyết trước khi dược chính thức công nhận là thành phố trực thuộc tỉnh. Trong đó trọng tâm là phải nâng cao năng lực quản lý đô thị, tăng cường kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội và cải thiện mức sống cho người dân, củng cố và nâng cao chất lượng các tiêu chuẩn đã đạt được. Thời gian không còn dài, đồng chí đề nghị Bắc Kạn cần phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành Trung ương hoàn thiện đề án trước khi được thẩm định, trình lên Chính phủ và Uỷ ban Thường vụ Quốc hội xem xét và quyết nghị thị xã Bắc Kạn trở thành thành phố trực thuộc tỉnh vào năm 2015./.
 

Xuân Nghiệp

Xem thêm