Công an tỉnh Bắc Kạn:

Kiểm tra, xử lý hành vi vi phạm liên quan đến phương tiện sản xuất, lắp ráp hoặc cải tạo trái quy định

BBK - Công an tỉnh Bắc Kạn vừa ban hành Kế hoạch số 373/KH-PC08, ngày 30/8/2023 về việc kiểm tra, kiểm soát và xử lý hành vi vi phạm liên quan đến phương tiện sản xuất, lắp ráp hoặc cải tạo trái quy định và máy kéo, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ.
Công an xã Yên Phong (Chợ Đồn) tuyên truyền chủ xe tắc tơ trên địa bàn thực hiện các quy định về Luật Giao thông đường bộ.

Công an xã Yên Phong (Chợ Đồn) tuyên truyền chủ xe tắc tơ trên địa bàn thực hiện các quy định về Luật Giao thông đường bộ.

Theo đó, Kế hoạch được thực hiện từ ngày 01/9/2023 đến ngày 31/12/2023, chia thành 02 giai đoạn: Giai đoạn 1 (từ ngày 01/9 - 01/10), lực lượng Công an các cấp tập trung thực hiện công tác điều tra cơ bản, nắm tình hình về sản xuất, lắp ráp trái phép phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và hoạt động của phương tiện sản xuất, lắp ráp hoặc cải tạo trái quy định và máy kéo, xe máy chuyên dùng của tổ chức, cá nhân trên các tuyến, địa bàn quản lý.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành pháp luật về giao thông đường bộ của các chủ cơ sở sản xuất, lắp ráp, sửa chữa phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và chủ phương tiện, người điều khiển phương tiện sản xuất, lắp ráp hoặc cải tạo trái quy định và máy kéo, xe máy chuyên dùng của tổ chức, cá nhân. Đồng thời, chuẩn bị nội dung ký cam kết đối với 100% các chủ cơ sở và chủ phương tiện, người điều khiển phương tiện này.

Giai đoạn 2 (từ ngày 01/10 - 31/12), lực lượng CSGT Công an toàn tỉnh sẽ thành lập các tổ CSGT trang bị đầy đủ phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để tổ chức tuần tra, kiểm soát và xử lý hành vi vi phạm về trật tự ATGT tại các tuyến, địa bàn trọng điểm, tập trung vào các tuyến đường tỉnh, đường huyện, đường liên xã, những khu vực, điểm khai thác, thu hoạch nông - lâm sản gần các tuyến giao thông đường bộ. Đối tượng kiểm tra gồm các chủ cơ sở sản xuất, lắp ráp, sửa chữa phương tiện giao thông cơ giới đường bộ có hành vi sản xuất, lắp ráp trái phép phương tiện giao thông cơ giới đường bộ; người điều khiển phương tiện sản xuất, lắp ráp hoặc cải tạo trái quy định và máy kéo, xe máy chuyên dùng…/.

Xem thêm