Nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy trong thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp

Những năm qua, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Kạn luôn thực hành tốt quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp ở địa phương. Có được kết quả này là do đơn vị đã phát huy tốt vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng.

Những năm qua, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Kạn luôn thực hành tốt quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp ở địa phương. Có được kết quả này là do đơn vị đã phát huy tốt vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng.

chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử của kiểm sát viên tại phiên toà
Chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử của kiểm sát viên tại phiên toà.

Đảng bộ Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh là tổ chức cơ sở đảng lãnh đạo cơ quan thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp theo quy định của pháp luật. Tháng 3 năm 1997, Chi bộ Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh chính thức được thành lập và đến tháng 1 năm 2013 phát triển thành Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Các cơ quan tỉnh. Đến nay, toàn Đảng bộ có 47 đảng viên, sinh hoạt tại 4 chi bộ trực thuộc.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: “Đảng mạnh là do chi bộ tốt, chi bộ tốt là do các đảng viên đều tốt”. Thấm nhuần quan điểm trên, Đảng ủy Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh luôn chú trọng xây dựng Đảng vững mạnh, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, cũng như Nghị quyết Trung ương 4 “một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Đảng ủy Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh thường xuyên tổ chức phổ biến, quán triệt, học tập đầy đủ, kịp thời các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước đến cán bộ, đảng viên trong đơn vị. Thông qua các cuộc sinh hoạt chính trị, cán bộ, đảng viên trong đơn vị có nhận thức đúng đắn và chấp hành tốt mọi chủ trương, chính sách, pháp luật, tuyệt đối tin tưởng vào vai trò lãnh đạo của Đảng đối với đất nước. Cán bộ, đảng viên trong đơn vị đều nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy tính tiên phong gương mẫu trong sinh hoạt và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Tổ chức đảng vững mạnh là tiền đề tốt lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm chính trị được giao. Trên cơ sở quán triệt chỉ đạo của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và của UBND tỉnh, hằng năm, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh lên kế hoạch, xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm và triển khai đến từng cán bộ, kiểm sát viên trong toàn ngành. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh luôn duy trì  tốt chế độ giao ban, quy chế phối hợp giữa ba ngành Công an - Kiểm sát - Toà án, qua đó thực hiện hoạt động kiểm sát đạt hiệu quả cao. Quá trình kiểm sát cho thấy các cơ quan tiến hành tố tụng của tỉnh có nhiều cố gắng trong điều tra, truy tố và xét xử. Vì vậy, các vụ án đã được khởi tố điều tra, truy tố xét xử đều bảo đảm đúng người, đúng tội, đúng qui định của pháp luật.

Từ năm 2015 đến nay, Đảng bộ Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đã lãnh đạo cán bộ, đảng viên cơ quan thực hiện tốt nhiệm vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp theo quy định của Luật Tổ chức Viện Kiểm sát nhân dân. Thực hiện chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra, truy tố xét xử án hình sự, Viện đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tiến hành tố tụng, phát hiện và xử lý kịp thời nghiêm minh các loại tội phạm đặc biệt là các loại tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia, tội phạm về ma tuý, tội phạm về kinh tế… Bảo đảm không bỏ lọt người phạm tội, không làm oan người vô tội và các hoạt động tố tụng được thực hiện đúng quy định của pháp luật. Số vụ án Viện Kiểm sát truy tố đạt tỷ lệ trên 98% trở lên, tỷ lệ án hoàn hồ sơ để điều tra bổ sung được hạn chế ở mức thấp, thể hiện chất lượng kiểm sát điều tra đã được nâng cao.

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đã có nhiều biện pháp nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử của kiểm sát viên tại phiên toà, từng bước nâng cao chất lượng tranh tụng, làm cơ sở để Toà án ra những bản án được chính xác, công bằng, đúng pháp luật. Số lượng, chất lượng kháng nghị, kiến nghị trong công tác kiểm sát xét xử ngày càng cao, được chấp nhận 100%. Đã phối hợp cùng cơ quan Toà án, Công an tổ chức trên 400 phiên tòa hình sự xét xử rút kinh nghiệm nhằm nâng cao kỹ năng tranh tụng của kiểm sát viên tại phiên tòa theo tinh thần Nghị quyết 08 của Đảng về cải cách tư pháp và đưa hàng trăm vụ án trọng điểm, vụ án được dư luận xã hội quan tâm đi xét xử lưu động để tuyên truyền giáo dục pháp luật và phòng ngừa tội phạm. Nhiều phiên tòa “số hóa hồ sơ” công bố tài liệu chứng cứ bằng hình ảnh tại phiên tòa thu được kết quả cao, theo yêu cầu cải cách tư pháp. Cùng với đó, chất lượng công tác kiểm sát giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân cũng được nâng lên. Đơn vị đã tiếp nhận hàng nghìn đơn thư các loại, trong đó khoảng 50% là đơn thuộc trách nhiệm của Viện Kiểm sát phải giải quyết. Tỷ lệ giải quyết đơn thuộc trách nhiệm của ngành hằng năm đều đạt trên 98%…

Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của cấp ủy đơn vị, những kết quả đạt được của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đã góp phần bảo đảm tính nghiêm minh, công bằng của pháp luật; giúp giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của địa phương./.

Xuân Nghiệp
 

Xem thêm