Ngân Sơn: Phát hiện, xử lý 43 vụ vi phạm lâm luật

Trong 6 tháng đầu năm, lực lượng Kiểm lâm huyện Ngân Sơn đã tăng cường thăm nắm địa bàn, phát hiện 43 vụ vi phạm lâm luật.

Trong 6 tháng đầu năm, lực lượng Kiểm lâm huyện Ngân Sơn đã tăng cường thăm nắm địa bàn, phát hiện 43 vụ vi phạm lâm luật.

Nhân dân xã Thượng Quan khai thác rừng trồng.
Người dân xã Thượng Quan khai thác rừng trồng.

Cụ thể, trong đó có 11 vụ phá rừng, 11 khai thác rừng, 03 vụ vận chuyển lâm sản trái pháp luật, 09 vụ cất giữ lâm sản trái pháp luật, 09 vụ vi phạm thủ tục hành chính về hồ sơ lâm sản và trình tự, thủ tục quản lý. Ngành chức năng đã xử lý 39 vụ, đang xử lý 04 vụ, lâm sản tịch thu (lũy kế) 123m3 gỗ các loại; thu nộp ngân sách nhà nước 131 triệu đồng. Qua giám sát, việc khai thác gỗ và lâm sản ngoài gỗ trên địa bàn huyện từ đầu năm đến nay đạt 3.722m3 gỗ các loại, không phát hiện trường hợp nào lợi dụng để khai thác trái phép./.

Lý Dũng

Xem thêm