Pác Nặm: Gần 3.000 lượt người dân được tuyên truyền, phổ biến về Giáo dục pháp luật

Nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của người dân trong việc chấp hành pháp luật ở địa phương. Từ trung tuần tháng 9 cho đến nay, Công an huyện Pác Nặm (Bắc Kạn), đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể trong huyện tổ chức trên 20 buổi tuyên truyền giáo dục pháp luật về giao thông đường bộ; công tác phòng chống tội phạm; công tác phòng chống ma tuý cho 2.800 lượt người nghe tại tất các xã trên địa bàn của huyện.

Nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của người dân trong việc chấp hành pháp luật ở địa phương. Từ trung tuần tháng 9 cho đến nay, Công an huyện Pác Nặm (Bắc Kạn), đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể trong huyện tổ chức trên 20 buổi tuyên truyền giáo dục pháp luật về giao thông đường bộ; công tác phòng chống tội phạm; công tác phòng chống ma tuý cho 2.800 lượt người nghe tại tất các xã trên địa bàn của huyện.

 

Công an huyện Pác Nặm, tổ chức tuyên truyền Luật giao thông đường bộ cho người dân xã Công Bằng, huyện Pác Nặm (Bắc Kạn)
Công an huyện Pác Nặm, tổ chức tuyên truyền Luật giao thông đường bộ cho người dân xã Công Bằng, huyện Pác Nặm (Bắc Kạn)

Đối với những người dân tại các địa phương, đặc biệt là đồng bào các dân tộc thiểu số thì việc được nghe phổ biến về giáo dục pháp luật, thực sự là cần thiết và vô cùng bổ ích với đồng bào, bởi họ đã được trang bị thêm nhiều kiến thức và hiểu sâu hơn về luật pháp của nước ta.

 

Những buổi tuyên truyền giáo dục pháp luật trên, cũng đã có những tác động tích cực nhất định đến ý thức chấp hành luật pháp của người dân ở địa phương huyện Pác Nặm trong thời gian qua.

 

Quý Đôn

Xem thêm