Kỷ niệm 61 năm Ngày truyền thống lực lượng CSND (20/7/1962 – 20/7/2023):

Phát huy truyền thống vẻ vang "Mưu trí, dũng cảm, vì nước quên thân, vì dân phục vụ"

0:00 / 0:00
0:00
BBK -  Là lực lượng chủ công, xung kích trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm, lực lượng CSND Công an Bắc Kạn đã thể hiện tinh thần mưu trí, dũng cảm, tập trung thực hiện thành công nhiều đợt cao điểm tấn công tội phạm.

Qua hơn 3 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị định số 01/2018/NĐ-CP của Chính phủ, đến nay, lực lượng CSND đã được kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tập trung, chuyên sâu, thống nhất theo mô hình Công an 4 cấp. Với tổ chức bộ máy mới, lực lượng CSND đã chủ động đổi mới, sáng tạo, chủ động, quyết liệt phòng, chống hiệu quả, kiềm chế sự gia tăng của tội phạm, góp phần giữ vững ổn định chính trị, xây dựng xã hội trật tự, an toàn, kỷ cương phục vụ công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và đối ngoại của đất nước và địa phương.

6 tháng đầu năm, tỷ lệ điều tra, khám phá tội phạm của lực lượng Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Kạn đạt 83%, kết quả tiếp nhận, xử lý tố giác tin báo về tội phạm đạt 100% chỉ tiêu.

Công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông được tăng cường, tai nạn giao thông giảm 3 tiêu chí. Trong trận chiến phòng, chống tội phạm về ma túy, lực lượng CSND Công an toàn tỉnh đã chủ động nắm chắc địa bàn, đối tượng và triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh, trấn áp hiệu quả.

Công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ có nhiều chuyển biến, đến nay đã xây dựng 41 mô hình “Điểm chữa cháy công cộng” và 54 mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC” trên địa bàn toàn tỉnh.

Trên lĩnh vực quản lý hành chính về trật tự xã hội, lực lượng CSND đã xác lập dấu mốc đặc biệt quan trọng. Với nhiều nỗ lực trong triển khai thực hiện Đề án 06 của Chính phủ, 6 tháng đầu năm 2023, tỉnh Bắc Kạn đã hoàn thành công tác cấp CCCD cho 100% công dân đủ điều kiện trên địa bàn, hoàn thành trước thời hạn Bộ Công an giao 44 ngày. Công tác cấp tài khoản định danh điện tử tính đến ngày 06/7/2023, đã thu nhận 104.266 hồ sơ định danh điện tử (mức 2), kích hoạt 140.031 tài khoản định danh điện tử, đạt 100% chỉ tiêu được giao.

Lực lượng CSND ra quân thực hiện các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT trên địa bàn.
Lực lượng CSND ra quân thực hiện các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Trước yêu cầu của nhiệm vụ công tác, chiến đấu trong tình hình mới đòi hỏi lực lượng CSND Công an Bắc Kạn luôn giữ vững và tăng cường tính Đảng, tính giai cấp, tính Nhân dân, bảo đảm sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự quản lý tập trung, thống nhất của Nhà nước đối với lực lượng CSND. Đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới bằng chương trình hành động cụ thể, lộ trình phù hợp, xứng đáng là lực lượng tiên phong, nòng cốt trong bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ CSND Công an Bắc Kạn vừa hồng, vừa chuyên, mưu trí, dũng cảm, nhân văn, gần dân, trọng dân, lắng nghe ý kiến Nhân dân để phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn.

Thời gian tới, lực lượng CSND Công an Bắc Kạn tiếp tục triển khai toàn diện, quyết liệt, sáng tạo các giải pháp, biện pháp phòng, chống tội phạm, lấy phòng ngừa là chính, lấy cơ sở là trung tâm, kết hợp giữa chủ động phòng ngừa và tích cực tấn công, trấn áp tội phạm. Kịp thời tham mưu, đề nghị các đơn vị, tổ chức khắc phục những nguyên nhân, điều kiện nảy sinh tội phạm, tạo chuyển biến căn bản, tích cực trong thực hiện các chiến lược, chương trình phòng, chống tội phạm, giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030. Chú trọng thực hiện cải cách hành chính, thực hiện các dịch vụ công trực tuyến của ngành Công an, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong xã hội.

Phát huy truyền thống vẻ vang “Mưu trí, dũng cảm, vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, lực lượng CSND Công an Bắc Kạn đã và đang tiếp tục khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, giữ bình yên cuộc sống, xứng đáng là lực lượng tin cậy của Đảng và Nhà nước, niềm tin yêu của Nhân dân./.

Xem thêm