Ra quân cao điểm 100 ngày đêm nâng cao hiệu quả phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Sáng 29/8, Công an tỉnh Bắc Kạn phát động ra quân “Cao điểm 100 ngày đêm hưởng ứng, thi đua nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Tham dự Lễ ra quân có lãnh đạo Công an tỉnh, một số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn.

Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và một số đơn vị tham dự Lễ ra quân.

Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và một số đơn vị tham dự Lễ ra quân.

Tại buổi lễ, Đại Tá Nguyễn Thanh Tuân, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã phát động đợt ra quân thực hiện “Cao điểm 100 ngày đêm hưởng ứng, thi đua nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ” trên địa bàn tỉnh, thời gian từ ngày 28/8/2023 – 05/12/2023.

Theo đó, các cơ quan, đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Bộ Công an, của tỉnh về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ; đẩy mạnh phong trào “Toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ”; tổ chức tốt công tác thường trực; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Đại tá Nguyễn Thanh Tuân, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát động ra quân.

Đại tá Nguyễn Thanh Tuân, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát động ra quân.

Ngay sau phát động ra quân, hơn 100 cán bộ, chiến sĩ, người lao động, đoàn viên thanh niên cùng 05 xe chữa cháy đã tổ chức diễu hành qua các tuyến phố chính trên địa bàn thành phố Bắc Kạn.

Diễu hành tuyên truyền, cổ động nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn.

Diễu hành tuyên truyền, cổ động nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn.

Đây là hoạt động thực hiện Kế hoạch số 576/KH-UBND ngày 25/8/2023 của UBND tỉnh Bắc Kạn về “Cao điểm 100 ngày đêm hưởng ứng, thi đua nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ” trên địa bàn tỉnh./.

Xem thêm